Log in
X

Company Name

QTA SH.P.K.

Phone Number

Company Place

Mitrovicë

Komercialist/e (2), Shitës -Ambulantë (2)

Komercialist/e (2), Shitës -Ambulantë (2)

Information

Publish Date

05.01.2019

End Date

13.01.2019

Categories

Shitje

Job Places

Mitrovicë | Të gjitha qytetet

Job Description

KONKURS PËR VENDE TË LIRA PUNE

 • QTA SH.P.K., Shpall konkurs për plotësimin e vendeve të punës për pozitën:
 • (2) Komercialist/e për territorin e Kosovës
 • (2)Shitës -Ambulantë

PËRGJEGJËSITË:

 • Kjo pozitë kërkon prezantimin, promovimin dhe shitjen e produkteve tek klientët ekzistues dhe te rinjë duke përdorur praktikat më të mira dhe trended promovuese.
 • Duhet të jetë një mendimtar/e strategjik, kureshtar, inovativ dhe kreativ me qëllim të krijimit të marrëdhënieve, rrjetit, lidhjës së burimeve dhe aplikimit të praktikave të biznesit.
 • Punon në mënyrë efektive në ekipe dhe tregon integritetin dhe ndershmërinë për të marrë pjesë dhe kontribuon në përpjekjet e ekipit.
 • Duhet të ketë qëllim të qartë, të ketë aftësi të mira organizative dhe administrimi në mënyrë që të menaxhojë vetë, të zhvillojë disiplinën, të jetë fleksibël dhe i/e aftë.
 • Duhet të jetë në gjendje të përmbushë dhe te tejkalojë qëllimet e performances në shitje dhe të ekzekutojë kohën e duhur dhe menaxhimin e territorit.

KUALIFIKIMET

 • Të jetë komunikativë, entuziast,të ketë aftësi prezentimi,
 • Të kenë experience pune së paku 3 (tri) vite,
 • Të keni të kryer së paku shkollën e mesme, përparësi do të kenë ata me diplomë bachelor në biznes, shitje ose marketing – e preferuar,
 • Të posedojë Patent Shoferin -Kategoria B,
 • Duhet të jetë në gjendje të udhëtojë dhe ta njehë gjerësisht gjithë rajonin e Kosovës.

QTA SH.P.K. është një punëdhënës i mundësive të barabarta.

Të gjithë aplikantët dhe punonjësit e kualifikuar do të marrin konsiderate për punësim.

Të interesuarit të dërgojnë CV-të e tyre përmes e-mailit: qta.mitrovice@yahoo.com

Të ceket në CV pozita për të cilën aplikoni

Konkursi do të jetë i hapur deri me datën 13.01.2019

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook