Log in
X

Company Name

Super Viva

Phone Number

Company Place

Fushë Kosovë

Kordinator/e Marketingu

Kordinator/e Marketingu

Information

Publish Date

03.01.2019

End Date

11.01.2019

Categories

Marketing

Job Places

Fushë Kosovë

Job Description

“SuperVIVA” Zyra Qëndrore në Fushë Kosovë shpall konkurs:

Pozita: Kordinator/e Marketingu

Përgjegjësitë kryesore:

 • Kontrollimi i detyrave të anëtarëve të marketingut;
 • Kontrollimi i kampanjave të ndryshme që janë aktive;
 • Komunikim dhe marrëdhënie më audiencën;
 • Mirëmbajta e kontentit të marketingut, dhe mirëmbajta e web faqes të SuperViva-së;
 • Kontrollimi i punëve të përditshme dhe menaxhimi i tyre;

Kushtet e përgjithshme:

 • Bachelor në Marketing, Media apo Marrëdhënie me Publikun
 • Preferohet së paku dy (2) vite përvojë pune në punët e sipër theksuara ose punë tjera të ngjashme
 • Të ketë njohuri të avancuar kompjuterike
 • Qëndrim pozitiv, me aftësi shumë të mira organizative
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi
 • Njohja e detyrueshme e gjuhës angleze, njohja e gjuhëve tjera është avantazh
 • Të ketë patentë shoferin kat. B

Procedura e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund te dërgojne CV dhe dokumentet tjera përcjellëse në e-mail adresën: hr@super-viva.com deri me datën 11.01.2019.

TEK SUBJEKTI TË CEKET POZITA PËR TË CILËN APLIKONI, në të kundërtën aplikacionet ku nuk është cekur pozita janë të pavlefshme.

Expired

Share

Advertising