Log in
X

Company Name

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K.

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Analist/e Kreditor/e (13)

Analist/e Kreditor/e (13)

Information

Publish Date

06.12.2018

End Date

16.12.2018

Categories

Bankë

Job Places

Ferizaj | Fushë Kosovë | Malishevë | Obiliq | Pejë | Prizren | Rahovec | Shtime | Vushtrri

Job Description

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K., është Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK, me mision të ofrojë shërbime financiare për klientët me të ardhura të ulëta, me fokus të veçantë për bizneset mikro, të vogla, bujqësore dhe aktivitetet tjera në zonat rurale dhe urbane.

Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k, me qellim te plotësimit te vendeve te punes te planifikuara per vitin 2019, shpall:

K O N K U R S

Për rekrutim te Analisteve Kreditor ne deget ne vijim:

 1. Nje (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Ferizaj
 2. Nje (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Malisheve
 3. Nje (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Peje
 4. Tre (3) Analist-e Kreditor-e për degën në Prizren
 5. Nje (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Rahovec
 6. Nje (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Vushtrri
 7. Nje (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Shtime
 8. Dy (2) Analist-e Kreditor-e për degën në Fushe Kosove
 9. Dy (2) Analist-e Kreditor-e për degën në Obiliq

Përgjegjësitë :

 • Promovimi i ofertës kreditore,
 • Analiza e kërkesave kreditore, prezantimi i tyre në komitetin kreditor dhe vlerësimi i kolateralit,
 • Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për dhënien e kredive, mbikëqyrja e kthimit të kredive dhe
 • regjistrimi i tyre në programin adekuat,
 • Raportim në zyrën qëndrore për aktivitetin kreditor,
 • Punë të tjera administrative të ndërlidhura me kredi-dhënien.

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në ekonomi apo bujqësi, etj.(e preferueshme),
 • Përvojë pune në sektorin mikro-financiar apo bankarë (e preferueshme),
 • Njohuri për kredi-dhënie dhe të jete i/e motivuar të punoj në zona rurale dhe urbane,
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office,
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
 • Banor i komunës për të cilën konkurron (e preferueshme),
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

Konkursi mbetet i hapur nga dt. 06.12.2018 deri me dt. 16.12.2018. Kandidatet e interesuar mund te aplikojne vetem duke plotesuar aplikacionin per poziten perkatese ne linkun: http://krk-ks.com/vendepune

Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.

Kreditimi Rural i Kosovës është i përkushtuar të ofroj mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës.

Expired

Share

Advertising