Log in
X

Company Name

InterAdria

Phone Number

+381 (0) 38 246 375

Company Place

Prishtinë

IT Sales Specialist

IT Sales Specialist

Information

Publish Date

06.12.2018

End Date

20.12.2018

Categories

| IT & Dizajn

Job Places

Prishtinë

Job Description

Nëse doni të punoni me njerëz të dedikuar si pjesë e ekipit tonë të Madh? Aplikoni sot nëse jeni gati për të marrë përgjegjësinë. Filloni karrierën tuaj në InterAdria ose ITTS EUROPE!

IT Sales Specialist

Detyrat Kryesore

 • Identifikimi i produkteve të ndryshme të TI-së (PC, Monitor, Laptop, Printer, etj.),
 • Identifikimi i produkteve të ndryshme të rrjetave (Router, Switch, Firewall, etj),
 • Komunikimi me prodhues dhe distributorë lokal dhe të jashtem,
 • Krijimi i ofertave teknike dhe financiare për pjesët e ndryshme IT dhe rrjeta,
 • Punë në grup dhe komunikim i mirëfilltë me ekip.

Kërkesat për kualifikim

 • Duhet të ketë aftësi për të identifikuar pajisje të ndryshme të TI-së në bazë të kërkesave të parashtruara.
 • Duhet të ketë njohuri bazike (jo shumë teknike) për pajisjet e TI-së (PC, Monitor, Laptop, Printer).
 • Duhet të ketë njohuri bazike (jo shumë teknike) për pajisjet e rrjetave (Router, Switch, firewall, etj).
 • Duhet të ketë njohuri bazike (jo shumë teknike) për Server dhe Storage.
 • Duhet të ketë aftësi komunikuese për të biseduar me prodhues dhe distributore të ndryshëm lokal dhe të jashtëm.
 • Duhet të ketë njohuri të gjuhës angleze në të shruar, lexuar dhe komunikuar.
 • Duhet të ketë aftësi për të bërë krijuar oferta teknike dhe financiare.
 • Duhet të ketë së paku 2 vite përvojë pune në shitjen e produkteve të TI-së, PC, Llaptop, Switch, Router, Printer etj.
 • CV
 • E preferuar: Të ketë diplomë bachelor në fushën e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (jo obligative),
 • E preferuar: Të ketë certifikime në fushën e TI apo certifikim në fushën e shitjes (IT Sales),

Të interesuarit mund të aplikojnë në emailin: jobs@interadria-ks.com

Expired

Share

Advertising