Log in
X

Company Name

Netra sh.p.k

Phone Number

+383 38 723 838

Company Place

Prishtinë

Teknik – IT dhe Telekomunikacion (2), Marketing (2), Shitje (2), Administrate (1)

Teknik – IT dhe Telekomunikacion (2), Marketing (2), Shitje (2), Administrate (1)

Information

Publish Date

29.11.2018

End Date

30.12.2018

Categories

| IT & Dizajn | Marketing | Shitje | Administratë

Job Places

Prishtinë

Job Description

KONKURS

Netra sh.p.k kompani  që merret me IT dhe telekomunikacion, kërkonpraktikant me mundësi punësimi:

 1. 2 praktikant/e të drejtimit të IT-s ose teknik të telekomunikacionit me mundësi punësimi me gjysmë orari.
 2. 2 praktikant/e të drejtimit të marketingut me mundësi punësimi me gjysmë orari.
 3. 2 praktikant/e të drejtimit të ekonomikut (për shitje) me mundësi punësimi me gjysmë orari.
 4. 1 praktikant/e për administratë me mundësi punësimi me gjysmë orari.

Kushtet

Kushtet e përgjithshme:

Kandidatët duhet të kenë:

 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhën angleze
 • Të jenë studentë të vitit të dytë apo të tretë të drejtimeve përkatëse
 • Të kenë njohuri kompjuterike 
 • Duhet të ketë shkathtësi të mira organizative. 
 • Duhet të përdorë maturinë në punë dhe gjatë detyrës me njerëz. 
 • Duhet të jenë të motivuar dhe me etikë të lartë pune. 
 • Duhet të posedojë aftësi që të punojë i/e mëvetësishme si dhe të punojë në ekip me punonjës të tjerë në përmbushjen e detyrave të dhëna.
 • Duhet të posedojnë patentë shoferin të kategorisë B

Detyrat

 1. Teknik – IT dhe Telekomunikacion
 • Tekniku duhet të jetë profesional, me përvojë, i besueshëm dhe i aftë që t’i kryej detyrat e dhëna dhe detyrat shtesë në mënyrë profesionale dhe brenda periudhës së pranueshme kohore.
 • Te ketë aftësi te mira fizike
 • Të jetë në gjendje të kryej instalime dhe riparime te ndryshme ne lëmine e telekomunikacionit
 1. Marketing
 • Të kenë shkathtësi të mira komunikatave
 • Të kenë ide inovative
 • Të jenë në gjendje të përdorë dhe përgatis plane, prezantime etj. të produkteve tona
 1. Shitje
 • Të kenë njohuri të mira të ligjeve të aplikuara për taksa
 • Të jenë të besueshëm dhe transparente ndaj punëdhënësit
 • Të jenë në gjendje të mbajnë dhe të ruajnë informacionet e punës për vete
 1. Administrate
  • Të kujdeset për gjithë dokumentacionin
  • Të kujdeset për aktivitetet e punës
  • Të merret me email-a zyrtare
  • Të bëjë përkthime nga gjuha Angleze në atë Shqipe dhe anasjelltas

Luteni që CV-në dhe letrën motivuese të na dërgoni ne e-mail adresën: netra.shpk@gmail.com  kontakti: Tel:   + 383 38 723 838Mob:+383 49 115385. Afati i fundit për aplikim 30.12.2018. Vetëm kandidatet qe i plotësojnë kushtet do të thirren në intervistë.

Expired

Share

Advertising