Log in
X

Company Name

Monego LLC

Phone Number

+381 38 777 888

Company Place

Prishtinë

Specialist i Shërbimit për Klientë - Drenas

Specialist i Shërbimit për Klientë - Drenas

Information

Publish Date

29.11.2018

End Date

06.12.2018

Categories

Bankë

Job Places

Drenas

Job Description

Specialist i shërbimit për klientë

Monego LLC është kompani që ofron shërbime financiare, duke përfshirë kredi të shpejtakonsumuese “Pagesa një-herëshe” në tregje në zhvillim. Më njëeksperiencë të dëshmuar dhe me zyrat kryesore në Prishtinë, kompania për qëllim ka ofrimin e kredive konsumuese dhe shërbimeve tjera mikrofinanciare për individ privat me një proces të kreditim të përshtatshëm për konsumatorët.

Me ekip të përbërë nga ekspertë të teknologjisë financiare, IT dhe shërbimit për klientë, Monego Shpk ofron një ambient inovativ, shoqëror dhe mbështetës me një mundësi për të mësuar dhe për tu zhvilluar profesionalisht. Për shkak të zgjerimit tonë si kompani, ne i ftojmë kandidatët ambicioz për të aplikuar në pozitën e Specialist i Shërbimit për Klientë.

Kompania do të ofrojë:

 • Pajisje moderne
 • Pajisje dhe mjete të teknologjisë së lartë
 • Pagë konkurruese
 • Mundësi zhvillimi profesionalisht në një kompani vazhdimisht në rritje

Pozita:

Ne jemi duke kërkuar Specialist tëShërbimit për Klientë për ta përfaqësuar kompaninëtek klientët tanënë Drenas. Specialisti i shërbimit për klientë do të jetë përgjegjës në asistimin e klientëve me produktet financiare të kompanisë dhe duke e bërë shërbimit e kreditimit shumë më të lehtë.

Specialisti i shërbimit për klientë duhet të jetë analitik, i gatshëm të mësoj gjëra të reja dhe veçanërisht pasionant.

Përgjegjësit kryesore:

 • Ti raportoj direkt Menaxherit të shërbimit për klientë
 • Identifikimin, vlerësimin dhe zgjidhjen e kërkesa të klientëve
 • Të krijoj shitje për kompaninë
 • Kupton dhe i respekton procedurat e komunikimit, udhëzimet dhe politikat e kompanisë
 • Vlerëson mundësin e kreditimit dhe sigurohet që aplikacionet janë të kompletuar
 • Përshtatet në punë ekipore dhe
 • E sjellë një buzëqeshje në vendin e punës

Kualifikimet e kërkuara:

 • Eksperience në fushën e shërbimit për klientë dhe BA në fushën relevante
 • Aftësia e menaxhimit tëshumë detyrave në tënjëjtën kohë
 • Komunikim të mirë dhe aftësi të mira në vendimmarrje
 • Eksperienca nëkredi dhënieështë njëpërparësi, por jo e domosdoshme

Kompania është e determinuar në ofrimin e një ambienti me diversitet dhe tëqenurit punëdhënës tëbarabartë na bënë krenar. Të gjithë kandidatët e kualifikuar do të konsiderohen për punësim në kompaninë tonë pa dallim race, ngjyre, besimi apo gjinie.

Si të aplikoj?

Kandidatët që e shohin veten si të përshtatshëm për këtë pozitë dhe që mendojnë se do të kontribonin dhe besonin në kulturën e kompanisë janë të inkurajuar të aplikojnë në email adresën hr@monego.com, me subject“Specialist i Shërbimit për Klientë – Emri i Kandidatit - Drenas”, duke përfshirë:

 • CV e përditësuar, dhe
 • Përgjigjen për pyetjen në vijim:
 • Na tregoni një apo dy gjëra interesante lidhur me ju të cilat nuk mund ti mësojmë nga CV e juaj? 

Data e fundit për aplikim është 06 Dhjetor 2018.Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

I mirëpresim aplikacionet e juaja!

Expired

Share

Advertising