Log in
X

Company Name

Daki shpk

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Inxhinier Ndërtimi

Inxhinier Ndërtimi

Information

Publish Date

27.11.2018

End Date

10.12.2018

Categories

| Inxhinier

Job Places

Prishtinë

Job Description

Kompania Daki shpk e cila merret me ndertimtari si dhe projekte të ndryshme,dhe është në rritje të stafit dhe shpall konkurs në vend pune për pozitën:

 • Inxhinier Ndërtimi– 1 Pozitë 

PËRGJEGJËSITË:

 • Kontrollë e vazhdueshme në ecurinë e zhvillimit të projektit;
 • Zhvillimin e të gjitha aktiviteteve të Inxhinierisë, në përputhje të plotë me rregulloren dhe detyrat e punës;
 • Ndjek grafikun e punimeve, i dorëzon të dhënat e nevojshme për të bërë rishikimet dhe e njofton për aktivitetet e vonuara
 • Organizimin dhe kryrjen e të gjitha obligimeve që kanë të bëjnë me departamentin e Inxhinieringut;
 • Drejton dhe menaxhon stafin e punishtes për zhvillimin e punimeve;
 • Drejton dhe kontrollon aktivitetet e punimeve të nënkontraktorëve;
 • Ndjek të gjitha aktivitetet e punës në punishtë;
 • Përgatit raporte ditore, javore dhe mujore, ku regjistron të gjithë problematikën e zhvillimit të punimeve në punishtë;
 • Hartimin e planit dinamik javor/mujor për mbarëvajtjen e zhvillimit të punimeve në kantier;
 • Plotësimin e formularit për kërkesat e materialeve;
 • Kontrollon skicat dhe vëllimet për t’u siguruar se llogaritjet përshtaten me punimet;
 • Ndihmon në përzgjedhjën dhe kërkesat për materiale në kantier;
 • Është përgjegjës për gjithë dokumentacionin tekniko-ligjor në objekt si proces-verbale, librezë masash, situacione, akte pikëtime e kontrolli etj;
 • Mbikëqyr kontrollin e cilësisë dhe çështjet e sigurisë në punishte, si dhe sigurohet se të gjitha rregullat po zbatohen sipas rregullorës së kompanisë dhe ligjit mbi masat mbrojtëse në punë;
 • Përgatit raporte të detajuara, si dhe detyrat tjera që do t’i ngarkohen;
 • Koordinimin e aktiviteteve me Sektorët tjerë dhe ato të Shërbimeve Teknike.

KËRKESAT:

 • Diploma e fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës (sistemi  5 vjeçar);
 • Përvojë pune paraprake e ngjajshme min. 5 vite;
 • Njohja e mirë e paketës kompjuterike M. Office, AutoCAD dhe Internet research, etj;
 • Njohja shumë e mirë e gjuhëve të huaja,përkatësisht Gjuha Angleze - dhe Serbo-Kroate - e dëshirueshme;
 • Fleksibël për të punuar edhe me orar te zgjatur.

Konkursi mbetet i hapur 10 ditë nga data e shpalljes.
Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV, në e-mail dakishpk@hotmail.com 
Kandidatët e përzgjedhur ftohen në intervistë.

Expired

Share

Advertising