Log in
X

Company Name

Al Trade Holding

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Arkatare (15)

Arkatare (15)

Information

Publish Date

26.11.2018

End Date

07.12.2018

Categories

| Arkatar

Job Places

Prishtinë

Job Description

Pozita: Arkatare (15)
Kompania: Bau Market sh.p.k.
Raporton: Menaxherit të pikës së Bau Market
Lokacioni primar i punës: Bau Market sh.p.k

Përshkrimi i vendit të punës:

Roli kryesor i arkatarës është që të ndihmojë klientët në procesin e blerjes së produkteve.

Detyrat kryesore përfshijnë kontrollin e çmimeve, ndërrimin e kuponëve, mbledhjen e pagesës dhe dhënien e ndryshimeve të duhura. Përgjegjëse për numërimin e përmbajtjes së sirtarëve të arkave në fund të çdo ndryshimi, mbajtjen e faturave, regjistrimeve dhe tërheqjeve.

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Zbaton vendimet e menaxherit të pikës dhe direktivat që jepen nga lartë;
 • Është e obliguar që ta respektoj rregulloren e brendshme të kompanisë;
 • Të jetë representative;
 • Përcjellë me kujdes çdo kupon gjatë shitjes dhe analizon në shpejtësi përputhshmërinë e kuponit me artikuj, si dhe numëron çdo artikull;
 • Kontrollon në brendi artikujt që janë të paketuar;
 • Kontrollon cmimet në cdo produkt që kalon në arkë;
 • Pranon pagesa dhe kthen ndryshimin në mënyren e duhur;
 • Futë artikujt në qese sapo të kryej pagesën;
 • Bartë përgjegjësinë për çdo diferencë të të hollave në përmbyllje të ditës;
 • Kërkon ndihmë nga përgjegjësi ose punëtorët, në rast të ndonjë paqartësie momentale;
 • I shërben çdo klienti që kërkon ndihmë dhe i orienton tek personat përgjegjës;
 • I raporton Menaxherit të pikës përkatëse në lidhje me ankesat nga konsumatorët;
 • Duhet të ketë njohuri mbi programin e shitjes dhe t‘i njohë produktet që gjenden në Bau Market;
 • Duhet të jetë i njoftuar mbi të gjitha aksionet apo zbritjet, të cilat bëhen nga kompania;
 • Për çdo parregullsi gjatë shitjes, në lidhje me programin ose arkën fiskale, duhet raportuar te Menaxheri i Bau Market-it;
 • Të respektoj kodin e mirësjelljes dhe hirarkinë;
 • Bartja e gardërobës me shenja identifikuese të kompanisë gjatë orarit të punës.

Njohuritë dhe Shkathtësitë

 • Të ketë minimalisht 3 vite përvojë në punë të ngjashme;
 • Të njoh në nivel të avancuar gjuhën Angleze, njohja e gjuhëve tjera do të jetë përparësi;
 • Të ketë përkushtim dhe interesim për të mësuar;
 • Të ketë shkathtësi analitike, planifikuese, organizative dhe mbikëqyrëse;
 • Të jete i/e aftë të punojë në grup dhe punë individuale;

Dokumentet e kërkuara

 • CV në format Evropian
 • Diplomën/at dhe çertifikata relevante profesionale
 • Referencat e punës

Ju lutem na i dërgoni CV-të tuaja në e-mail adresën: hr@altradeholding.eu dhe tek rubrika “subject” të ceket emri mbiemri dhe pozita e kandidatit në të cilën aplikoni.

Konkursi do të jetë I hapur deri më datë 07.12.2018.

Vetëm personat të cilët do të përzgjidhen për intervistim do të kontaktohen

Expired

Share

Advertising