Log in
X

Company Name

IPKO

Phone Number

+ 381 38 700 700

Company Place

Prishtinë

Ekspert/e i/e Ekzekutimit të Llogarive Kryesore te TIK-ut (Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit)

Ekspert/e i/e Ekzekutimit të Llogarive Kryesore te TIK-ut (Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit)

Information

Publish Date

06.11.2018

End Date

19.11.2018

Categories

IT & Dizajn

Job Places

Prishtinë

Job Description

Ekspert/e i/e Ekzekutimit të Llogarive Kryesore te TIK-ut (Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit)

Eksperti/ja i/e Ekzekutimit të Llogarive Kryesore të TIK-ut i Raporton Menaxherit/es për Zhvillimin e Biznesit dhe do t’i ketë këto përgjegjësi:

  • Krijon kontakte të reja me klientë potencial, bën shitjen, menaxhon portfolin e klientit dhe mban kontakte me klientët ekzistues dhe të rinj.
  • Analizon dhe vendos se cilat produkte dhe zgjidhje të TIK-ut do t’i ofrohen klientit apo duhet të përshtaten për të plotësuar nevojat e klientit.
  • Merr përgjegjësi për t’iu përgjigjur pyetjeve teknike që mund të jenë parashtruar nga klienti, në mënyrë të kënaqshme dhe në kohë.
  • Përgjegjës për trajnime te nevojshme dhe aktiviteteve mbështetëse për klientët.
  • Regjistron të gjitha shitjet në sistem, kontrollon nivelet e stokut dhe porosit mallin sipas nevojës apo siç mund të jetë e përshtatshme për klientë në përputhje me politikat dhe procedurat e zbatueshme në kompani.
  • Sigurohet që klientët të marrin faturat dhe mbledh pagesat/borxhet brenda kohës së caktuar.
  • Propozon mënyra dhe strategji të reja për rritjen e portofolit të klientëve të kompanisë.
  • Kryen çdo/secilën nga detyrat e caktuara nga menaxheri në kuadër të fushës së përgjegjësisë.

Përvoja e punës: Teknologjia e informacionit dhe komunikimit dhe përvoja në shitje (përvoja përkatëse në shitje e kombinuar me kuptimin e produkteve të TIK-ut, zgjidhjeve dhe trendeve është vitale) min. 3 vite.

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punës: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është data 19.11.2018

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook