Log in
X

Company Name

BPB - Banka për Biznes

Phone Number

+381 38 620 620

Company Place

Prishtinë

Zyrtar/e në AML

Zyrtar/e në AML

Information

Publish Date

06.11.2018

End Date

13.11.2018

Categories

| Bankë

Job Places

Prishtinë

Job Description

Banka Për Biznes, Zyra Qendrore në Prishtinë shpall konkurs për pozitën:

KONKURS

Zyrtar/e në AML

Kualifikimet:

 • Kualifikim Universitar;
 • Së paku 2 vite përvojë pune në sektorin bankar;
 • Njohuri mbi përpilimin e raporteve dhe sistemin e Bankës;
 • Aftësi të shkëlqyeshme analitike;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit dhe prezantimit;
 • I/e aftë të punojë në ekip si dhe në mënyrë të pavarur;
 • Nivel i avancuar i Gjuhës Angleze dhe përdorimit të Excel-it.

Përgjegjësitë:

 • Analizon dhe jep rekomandime lidhur me aktivitetet e pazakonta të klientëve përmes raporteve të cilat
 • gjenerohen nga softueri i bankës;
 • Bënë monitorimin efikas të aktiviteteve dhe transaksioneve të dyshimta;
 • Heton dhe vlerëson rreziqet e mundshme të pastrimit të parave;
 • Monitoron kategorizimi e klientëve;
 • Raporton tek institucionet relevante dhe ju dërgon dokumentacionin sipas kërkesave;
 • Kontrollon zbatimin e procedurave për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të
 • terrorizimit.

Procedura e aplikimit:

Ju lutem plotësojeni formularin për aplikim i cili gjendet në këtë link: http://www.bpbbank.com/banka/mundesipunesimi/

apliko-per-pozite

Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë.

Afati i aplikimit është deri me datë: 13.11.2018.

Expired

Share

Advertising