Log in
X

Company Name

KIDDIE College

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Edukatore (4), Kuzhinier/e, Pastrues/e

Edukatore (4), Kuzhinier/e, Pastrues/e

Information

Publish Date

06.11.2018

End Date

20.11.2018

Categories

| Arsim & Edukim

Job Places

Prishtinë

Job Description

KIdde College shpall KONKURS për

VENDE TË LIRA TË PUNËS

 1. Edukatore për moshën 3-6 vjeç;
 2. Edukatore për moshën 9 muaj – 2 vjeç;
 3. Edukatore asistente për moshën 3-6 vjeç;
 4. Edukatore asistente për moshën 9 muaj – 3 vjeç;
 5. Kuzhinier /e;
 6. Pastrues /e;

Kushtet për konkurrim:

Për pozitat e lartshënuara me nr. rendor 1), 2), 3) dhe 4), kërkohet përgatitja përkatëse profesionale sipas Udhëzimit Administrativ të MAShT-it nr.10 /2018, Normativi mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm;

 1. E domosdoshme përgatitja shkollore universitare;
 2. Përvojë pune në ndonjë institucion edukativo-arsimor parashkollor;
 3. Njohja e gjuhës angleze;
 4. Njohuri kompjuterike;
 5. Trajnime të programeve të akredituara për zhvillim profesional.

Dokumentet e nevojshme për aplikim për pozitat 1), 2), 3) dhe4):

 • Rezymeja personale (CV);
 • Letër Motivuese;
 • Letër Rekomandim nga punëdhënësi aktual apo i mëparshëm;
 • Dëshmi për shkollimin (diploma) dhe dëshmi për kryerjen e trajnimeve relevante;
 • Dëshmi të përvojës së punës vetëm në institucione arsimore (vetëm kontrata ose vërtetimi i dhënë ngaana e punëdhënësit që përcakton qartë kohëzgjatjen e marrëdhënies së punës)
 • Kopje e letërnjoftimit apo pasaportës;

Dokumentet e nevojshme për aplikim për pozitat 5) dhe 6):

 • Rezyme personale (CV)
 • Kopje e letërnjoftimin apo pasaportës;

Dokumentet e kërkuara për aplikim duhet të dërgohen vetëm në formë elektronike përmes e-mail: info@kiddiecollege-ks.com, ndërsa dokumentet origjinale do të kërkohen me rastin e intervistimit.

Afati i fundit për konkurrim: 20 nëntor 2018

Expired

Share

Advertising