Log in
X

Company Name

Kopshti Lepurushi

Phone Number

Company Place

Prishtinë

EDUKATORE

EDUKATORE

Information

Publish Date

01.11.2018

End Date

12.11.2018

Categories

| Arsim & Edukim

Job Places

Prishtinë

Job Description

KOPSHTI LEPURUSHI

SHPALL KONKURS për:

Pozita: EDUKATORE 

Orari: I plotë
 
Kushtet që duhet plotësuar:
Të jetë e diplomuar në Fakultetin e Edukimit, drejtimin përkatës

Të ketë pervojë punë ne kopshte/qerdhe se paku 3 vite

Të jetë e pasionuar për fëmijët dhe të ketë aftësi të krijojë raporte të shkëlqyeshme ndërnjerzore (me fëmijët, prindërit dhe koleget)

Të flasë rrjedhshëm gjuhën shqipe

Të ketë njohuri bazike të gjuhës angleze

Aplikacioni i kompletuar duhet të ketë këto dokumente:

  • Rezymeja personale (CV).
  • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë).
  • Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës duhet të jenë të noterizuara te noteri.

Aplikacioni i kompletuar duhet të dërgohet në email adresën thaqikimete@gmail.com deri më 12.11.2018.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook