Log in
X

Company Name

Kosova Education Center (KEC)

Phone Number

+381 38 244 257

Company Place

Prishtinë

Menaxher/e restoranti

Menaxher/e restoranti

Information

Publish Date

10.10.2018

End Date

18.10.2018

Categories

Menaxher

Job Places

Prishtinë

Job Description

Shkolla jopublike "Mileniumi i Tretë"

rr. "Isa Kastrati", p. n.

Prishtinë

Në bazë të nenit 2.18 të Statutit të Shkollës "Mileniumi i Tretë", drejtoresha e Shkollës shpall

KONKURS

për plotësimin e vendit të lirë të punës në restorantin e shkollës

  1. Një menaxher/e restoranti me orar të plotë pune

Shënim:

Kandidatët duhet të kenë të paktën 3 vjet përvojë pune në menaxhim të restorantit.

Aplikimi: Të gjitha informatat për konkursin dhe formularët e aplikimit mund të merren nga ueb faqja http://mileniumi3.net/?page_id=2191

Aplikimet dërgohen në e-mail adresën vendepune@mileniumi3.net, apo dorëzohen drejtpërdrejt në administratën e shkollës.

Afati i fundit për aplikim: 18 tetor 2018 në orën 16.

Expired

Share

Advertising