Log in
X

Company Name

MEDRUPLAST

Phone Number

045496001

Company Place

Prishtinë

Brend Menaxher/e

Brend Menaxher/e

Information

Publish Date

05.10.2018

End Date

01.11.2018

Categories

| Menaxher

Job Places

Prishtinë

Job Description

Brend Menaxher/e

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Listimin e produkteve të Brendit tek blerësit;
 • Bën analiza të tregut, biznesit dhe targetimin e konusmatorëve;
 • Monitorimin e shitjes dhe qëndrueshmërisë së stokut për brendin e caktuar;
 • Analizon pozicionimin e brendit në treg (çmimet, konkurrencën, marketingun dhe promocionet);
 • Monitoron ekzekutimin e standardeve të brendit dhe rregullave të tij;
 • Përcakton kriteret për distribuim të mallit;
 • T’i arrijë objektivat e caktuara të shitjes sipas planit;
 • Zhvillimin dhe implementimin e aktiviteteve të marketingut bazuar në strategjinë e brendit;
 • Kryerjen e detyrave të tjera me kërkesë të bordit drejtues..

Kriteret e punësimit:

 • Diplomë universitare në Menaxhment, Marketing, Administrim Biznesi apo të ngjajshme;
 • Eksperiencë pune në shitje/distribuim, së paku 3 vite;
 • Aftësi të mira menaxheriale, negociuese dhe bindëse;
 • Të ketë vetë iniciativë dhe të jetë fleksibil ndaj ndryshimeve të tregut;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Njohuri të mira të pakos MS Office
 • Patent shoferi, kategoria “B”

Pagesa: Shumë Konkuruese

Udhëzime rreth aplikimit:

Te gjithe te interesuarit duhet te dergojne CV-n, si dhe te percaktojne pozicionin per te cilen aplikojne, ne email: info@medruplast.com; 045496001

Konkursi është i hapur deri me datën 01.11.2018

Ju informojme se vetem kandidatet e perzgjedhur do te njoftohen per interviste.

Expired

Share

Advertising