Log in
X

Company Name

Fondi Kosovar per Garanci Kreditore

Phone Number

+381 (0) 38 225 600 (208)

Company Place

Prishtinë

Agro eksperta za implementaciju Agro prozora (1)

Agro eksperta za implementaciju Agro prozora (1)

Information

Publish Date

05.10.2018

End Date

19.10.2018

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Shodno članu 10. Zakona br. 05/L-057 o osnivanju kosovskog fonda za kreditno jemstvo, Kosovski fond za kreditno jemstvo (KFKJ) oglašava:

KONKURS za

jednog (1) agro eksperta za implementaciju Agro prozora

Referentni broj: 03/2018

Opšte informacije

Kosovski fond za kreditno jemstvo (u daljem tekstu: KFKJ) je nezavisno pravno lice osnovano navedenim zakonom kako bi se olakšao pristup finansijama za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) na Kosovu, a u cilju otvaranja radnih mesta, povećanja domaće proizvodnje i onih usluga koje stvaraju dodatnu vrednost, poboljšanja trgovinskog bilansa i povećanja mogućnosti za finansiranje MMSP-a.

U skladu sa ciljevima, KFKJ je pokrenuo Agro prozor, koji podržava Nemačka razvojna banka (KfW), kroz finansijski doprinos od 5,45 miliona eura za povećanje garantnog kapitala KFKJ-a i tehničku pomoć za implementaciju Agro prozora. Glavni cilj ovog prozora je promocija rasta i zapošljavanja u sektoru agrobiznisa na Kosovu, kroz isplatu garancija Registrovanim finansijskim institucijama za kreditiranje MMSP-a u sektoru agrobiznisa.

Opis zadataka

Agro ekspert (u daljem tekstu: AE) će biti odgovoran za implementaciju Agro prozora i izveštavaće KFJK-u. AE će podržavati i blisko sarađivati sa ekipom za kreditni rizik i izradu proizvoda u sprovođenju sledećih dužnosti i odgovornosti:

 • Podrška planiranju i implementaciji Agro prozora;
 • Implementacija i praćenje projektnih aktivnosti;
 • Nadgledanje i ocenjivanje napretka projektnih aktivnosti i razvoj portfolija garancija za agrobiznis;
 • Priprema politike i postupke vezane za projekat, po potrebi;
 • Učestvuje u postupku dužnog staranja u postojećim i potencijalnim partnerskim finansijskim institucijama KFKJ-a;
 • U bliskoj saradnji sa ekipom za kreditni rizik i izradu proizvoda, AE predlaže dodelu granica garancija i izradu garantnih ugovora;
 • U saradnji sa ekipom za kreditni rizik i izradu proizvoda nadgleda učinak portfolija garancija i ocenjuje uslove za plaćanje garancija koje su predstavile registrovane partnerske finansijske institucije;
 • U koordinaciji sa ekipom za kreditni rizik i izradu proizvoda nadgleda portfolio garancija i izveštava upravi KFKJ-a;
 • Izrađuje izveštaje iz baze podataka na engleskom i albanskom jeziku;
 • Organizuje posete na terenu registrovanih finansijskih institucija pri KFKJ-u;
 • Odgovoran je za organizovanje PR aktivnosti (odnosi s javnošću); upravljanje i održavanje komunikacije sa javnošćuza promovisanje projektau koordinaciji sa Komunikacionom strategijom KFKJ-a i upravom KFKJ-a;
 • Blisko sarađuje sa upravom KFKJ-a, partnerima i donatorima kako bi olakšao ispunjavanje ciljeva projekta;
 • Priprema i pruža odgovarajuću obuku za registrovane finansijske institucije;
 • Podržava aktivnosti vezane za organizaciju konferencija, seminara, kurseva obuke itd.

Kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma u oblasti poljoprivrede ili univerzitetska diploma iz drugih sličnih oblasti u kombinaciji sa radnim iskustvom prema angažovanju u poljoprivrednom sektoru;
 • Preporučuje se profesionalno iskustvo u finansijskom sektoru, angažman u odeljenjima agrobiznisa (razvoj agro proizvoda, kreditni rizik itd);
 • Odlične među-personalne veštine, komunikacija, umrežavanje, veštine i spremnost na timski rad;
 • Veštine prezentacije i sposobnost obučavanja;
 • Iskustvo u izradi politika i izveštaja;
 • Dokazane veštine u MS Officeu;
 • Sposobnost tečnog govora i pisanja na engleskom jeziku;

Rok, trajanje i mesto rada

AE-u će biti ponuđen četverogodišnji (4) ugovor koji će se obnoviti na godišnjem nivou i biće smešten u kancelarijama KFKJ-a u Prištini. Međutim, on/ona će ići u povremene posete mestima povezanih strana. Ugovor AE će biti produžen na osnovu zadovoljavajućih rezultata ocene učinka i potreba institucije.

Prijava:

Dokumenti potrebni za podnošenje prijave su:

 • CV i motivaciono pismo;
 • Diplome, odgovarajući sertifikati i obuke;
 • Referentni kontakti bivših poslodavaca;

Sve prijave će biti primane samo putem e-maila na recruitment@fondikgk.org , a u predmet e-maila treba napisati: "Prijava: Ime i prezime_Položaj"

Konkurs je otvoren do 19.10.2018 u 16.30 č.

Napomena: Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu na kratki spisak!

Expired

Share

Advertising