Log in
X

Company Name

Lesna IFJB

Phone Number

038 244 548

Company Place

Prishtinë

Analist Kreditor

Analist Kreditor

Information

Publish Date

04.10.2018

End Date

12.10.2018

Categories

Bankë

Job Places

Gjakovë

Job Description

Konkurs për vend pune

Institucioni Financiar Jo Bankar “Lesna” sh.a. fton të gjithë të interesuarit të cilët janë të motivuar në arritjen e rezultateve në fushën e kredisë që të aplikojnë për pozitën në vijim.

Pozita: Analist Kreditor

Lokacioni: Gjakovë

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Të identifikojë klientët potencial për kredi përmes promovimit të ofertës kreditore;
 • Analisti i kredive të vogla është përgjegjës për të kryer analizën financiare dhe për të vlerësuar kapacitetin financiar të klientëve 
 • Të monitorojë trendet dhe zhvillimet e tregut;
 • Të mbledh, analizojë dhe verifikojë informatat që lidhen me kredi kërkuesin;
 • Të ndërtojë portfolio dhe bazën e klientëve;
 • Te vlerësojë riskun e kredisë;
 • Të përgatitë prezantimin përpara Komitetit Kreditor;
 • Të menaxhojë në mënyrë cilësore kualitetin e portfolios për klientët e biznesit;
 • Të menaxhojë me sukses ciklin e ripagesave mujore të kredive të aprovuara;
 • Të ndërtojë relacione afatgjate dhe profesionale me klientë.
 • Të prezantojë Institucionin në treg, në përputhje me politikat dhe procedurat e tij;
 • Kryen edhe punë të tjera sipas nevojave në Departament të kredive dhe në Institucion.

Kualifikimet

 • Diplomë universiteti në ekonomi, financa ose administrim biznesi;
 • Përparësi përvoja e punës në Institucione Financiare;
 • Njohuri mbi ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike të tij;
 • Njohuri të përgjithshme të sistemit bankar;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese;
 • Njohja e gjuhës angleze përparësi;
 • Aftësi të forta analitike dhe organizative;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të punës në ekip;

Si të aplikoni?

Aplikimi në Institucionin Financiar Jo Bankar “Lesna”sh.a., bëhet përmes postës elektronike, duke dërguar CV-në tuaj, dokumentet mbi kualifikimet si dhe një letër motivuese, në e-mail: info@lesnaif.com , duke cekur në subjekt titullin e pozitës për të cilën aplikoni.

Afati i fundit për aplikim: 12/10/2018.

Expired

Share

Advertising