Log in
X

Company Name

HIB PETROL SH.P.K

Phone Number

049/949-300, 038/777-777

Company Place

Prishtinë

Punëtor në autolarje (2)

Punëtor në autolarje (2)

Information

Publish Date

29.09.2018

End Date

12.10.2018

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Korporata HIB Petrol SH.P.K shpall konkurs për:

 • Dy punëtor në autolarje në Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të bëj pastrimin e veturave të klienteve dhe të kompanisë brenda dhe jashtë sipas kerkesës se tyre.
 • Për pastrim të perdoren mjete dhe paisje higjenike sipas rregullave me qëllim te mos shkaktohet dëm automjeteve.
 • Vendi i punës dhe mjetët e punës pas çdo përfundimit të orarit të pastrohen dhe vendosen ne vendin e caktuar.
 • Të bëj pagesat sipas rregullorës që e ka njësia ku punon.
 • Kryen punë të tjera sipas nevojës me urdhër të Menaxherit të Njësisë.

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar së paku shkollimin e mesëm.
 • Të këtë përvoj pune në shitje
 • Të jetë bashkëpunuese dhe kolegiale
 • Të jëtë ambicioez për punë
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë

Të gjithë kandidatët e interesuar  për këtë  pozitë  mund të aplikojnë duke dërguar aplikacionin dhe CV:

Online: permes web faqës: http://hibpetrol.com/mundesi-punesimi/ose

duke dërguar  aplikacionin në pikën më të afërt të HIB Petrol-it.

Expired

Share

Advertising