Log in
X

Company Name

Medical Group sh.p.k.

Phone Number

+381 38 713 333

Company Place

Prishtinë

Menaxher i depos, Përfaqësues mjekësor (2), Teknik i Farmacisë (2)

Menaxher i depos, Përfaqësues mjekësor (2), Teknik i Farmacisë (2)

Information

Publish Date

14.09.2018

End Date

26.09.2018

Categories

Mjekësi | Menaxher

Job Places

Prishtinë

Job Description

Prishtinë, 14.09.2018

Medical Group, departamenti i resurseve humane shpall konkurs për plotësimin e këtyre vendeve të lira të punës:

 1. Menaxher i depos
 2. Përfaqësues mjekësor përgjegjës për regjionin e Prishtinës (një pozitë)
 3. Përfaqësues mjekësor përgjegjës për regjionin e Mitrovicës (një pozitë)
 4. Teknik i Farmacisë, (dy pozita)

Kërkesat për pozitën A:

 • Diplomë bachelor në Farmaci, niveli master do të merret si përparësi
 • Licencë valide si farmacist
 • Të kenë njohuri për ruajtjen-storimin, distribuimin dhe disperzimin e produkteve farmaceutike dhe dietetike.
 • Të ketë njohuri mbi praktikën e mirë të distribuimit ( GDP)
 • Të kenë aftësi të larta komunikuese, vet - iniciativë, motivim të lartë për punë, dhe çasje ekipore,
 • Përgjegjës për kontrollin dhe menaxhimin e stokut
 • Përgjegjës për planifikimin e porosive ndaj furnitorëve
 • Përgjegjës për parapregaditjen e produkteve për treg (vendosja e banderolave dhe fletëudhezimeve)
 • Përvoja në njërën nga kompanitë farmaceutike do të merret si përparësi
 • Kandidatët që do të ftohen për intervistë duhet të dëshmojnë se zotërojnë nivelin e lartë të gjuhës angleze, të kenë njohuri në përdorimin e programeve kompjuterike, të posedojnë patent shofer, si dhe të jenë nën moshën 35 vjeçare.

Kërkesat për pozitën B, C :

 • Diplomë bachelor në shkencat mjekësore; Farmaci, Mjekësi, Stomatologji,
 • Të kenë njohuri për produket farmacetike, dhe dietetike
 • Të kenë njohuri bazike për promovimin dhe marketingun e produkteve farmaceutike,
 • Të kenë aftësi të larta komunikuese, vet - iniciativë, motivim të lartë për punë, dhe çasje ekipore,
 • Përvoja në njërën nga kompanitë farmaceutike vendore ose ndërkombëtare do të ketë përparësi
 • Kandidatët që do të ftohen për intervistë duhet të dëshmojnë se zotërojnë nivelin e lartë të gjuhës angleze, të kenë njohuri në përdorimin e programeve kompjuterike, të posedojnë patent shofer, si dhe të jenë nën moshën 35 vjeçare.

Kërkesat për pozitën D :

 • Diplomën e shkollës mesme të mjekësisë, dega farmaci.
 • Licencën si teknik i farmacisë
 • Të zotërojnënjohuri për praktikën e mirë të storimit dhe distribuimit të produkteve farmaceutike,
 • Eksperienca në njërën nga kompanitë farmaceutike lokale do të jetë një përparësi.

Nëse i plotësoni kushtet që kërkohen dhe bëni pjesë në njërën nga kategoritë dërgoni një letër motivuese dhe CV-në tuaj në e-mail adresën : hr@medicalgroup-ks.com , konkursi mbetet i hapur deri më: 26.09.2018, do të kontaktohen vetëm kandidatët e zgjedhur për intervistë

Expired

Share

Advertising