Log in
X

Company Name

HIB PETROL SH.P.K

Phone Number

049/949-300, 038/777-777

Company Place

Prishtinë

SHITËSE NË MARKET, KAMARIER, MIRËMBAJTËS

SHITËSE NË MARKET, KAMARIER, MIRËMBAJTËS

Information

Publish Date

14.09.2018

End Date

28.09.2018

Categories

| Shitje | Hoteleri

Job Places

Ferizaj | Mitrovicë | Prizren

Job Description

Korporata HIB Petrol SH.P.K shpall konkurspër:

SHITËSE NË MARKET në Prizren

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përkujdeset për tërë marketin, menaxhon raftet (vendosja dhe largimi i artikujve) dhe depon sipas standardeve të kompanisë dhe informon mbikëqyrësin për çdo parregullsi
 • Përkujdeset për kualitetin e artikujve, përkatësisht afatet e skadencës
 • Përgjegjëse për sasinë dhe freskinë e artikujve që jeni përcaktuar të kujdeseni
 • Përgjegjëse për mirëmbajtjen e higjienës në sektorin që përkujdeset dhe ndihmon kolegët
 • Informimi i vazhdueshëm tek menaxheri rreth afateve të artikujve dhe sasisë së tyre
 • Shërben dhe ndihmon konsumatorët për të përmbushur nevojat e tyre
 • Informon konsumatorët për risitë në market, ndihmon në paketimin e artikujve
 • Informohet nga konsumatorët për kërkesat/ ankesat e tyre dhe raporton tek menaxheri
 • Kujdeset që çmimet në rafte të përputhen me çmimet te arka për produktet përkatëse
 • Të prezantoj kuponin fiskal si dhe të bëj pagesat;
 • Performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt.

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar së paku shkollimin e mesëm.
 • Të këtë përvoj pune në shitje
 • Të jetë bashkëpunuese dhe kolegiale
 • Të jëtë ambicioez për punë
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë

 

KAMARIER në Mitrovicë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ti mirëpres dhe përshëndet mysafirët;
 • Ti informoj mysafirët rreth menysë dhe të bëj rekomandime sipas nevojës;
 • Të merr porosinë si dhe të servoj ushqimin dhe pijet e kërkuara;
 • Të sigurohet gjatë gjithë kohës që mysafirët të jenë të kënaqur me shërbimin si dhe të përgjigjet në mënyrë profesionale ndaj çdo kërkese të tyre;
 • Të prezantoj kuponin fiskal si dhe të bëj pagesat;
 • Të sigurohet që të gjitha hapësirat e restorantit janë të rregulluara dhe të pastruara
 • Ti përfundojë detyrat shtesë që janë të nevojshme për një funksionim efikas të punës së picerisë.
 • Të jetë në gjendje  të pranoj përgjegjësi dhe detyra shtesë që i caktohen nga Udhëheqësit të picerisë.

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar shkollimin e mesëm, përparësi me shkollim hoteleri
 • Të këtë përvoj pune së paku 1 vit,
 • Të jetë bashkëpunues dhe kolegial
 • Të jëtë ambicioz për punë
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë

 

MIRËMBAJTËS ( PASTRUES) në Bibaj, Ferizaj

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Mirëmbanë pastërtinë në hapësirat e kopshtit;
 • Mirëmbanë pastërtinë në hapsirat e zyrave, të oborrit dhe picerisë;
 • Sipas nevojës pastron xhamat e dritareve;
 • Asiston në palimin e mallit në depo të marketit;

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar shkollimin fillor;
 • Të jëtë ambicioz dhe të këtë vullnet për punë;
 • Të jëtë bashkëpunues dhe vetiniciator për të marrë detyra shtesë në kuadër të kësaj pozite;
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë

Të gjithë kandidatët e interesuar  për këtë  pozitë  mund të aplikojnë duke dërguar aplikacionin dhe CV :

Online: përmes ëeb faqës: http://hibpetrol.com/mundesi-punesimi/   ose

duke dërguar  aplikacionin në pikën më të afërt të HIB Petrol-it.

Expired

Share

Advertising