Log in
X

Company Name

KĂ‹SHILLI I PAVARUR MBIKĂ‹QYRĂ‹S PĂ‹R SHĂ‹RBIMIN CIVIL TĂ‹ KOSOVĂ‹S

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional

Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional

Information

Publish Date

25.09.2018

End Date

28.09.2018

Categories

TĂ« tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Share

Advertising
Advertising
Facebook