Log in
X

Company Name

KORAL GROUP

Phone Number

045 / 399 - 990

Company Place

Prishtinë

Menaxher Operativ

Menaxher Operativ

Information

Publish Date

14.09.2018

End Date

21.09.2018

Categories

| Menaxher

Job Places

Prishtinë

Job Description

Koral groupsh.p.k. Prishtinё, Veternikpn. Nr. i biznesit 70409770, është kompani qëmerrët me prodhimin, montimin dhe shtitjen e mobileve, dyerve dhe laminatit. Vepron në bazë të parimeve të qeverisjes korporative dhe është punëdhënës i besueshëm dhe atraktiv, qëllimi i së cilës është shtimi i prezencës sëtij në treg.

Në harmoni me politikat e veta,kompania Koral groupsh.p.k shpall

Konkurs publik

për Menaxher Operativ i kompanisë.

Detyrat e Menaxherit operativ:

 • Ёshtё përgjegjës për pjesën operative të kompanisë;
 • Krijimi i atmosferës sё volitshme dhe motivuese për punë;
 • Koordinon dhe harmonizon aktivitete e departamenteve në procesine e operimeve;
 • Është bartës i planifikimit të furnizimeve, stoqeve dhe prodhimit;
 • Planifikon vëllimin dhe dinamikën e prodhimin;
 • Planifikon fuqinë punëtore për realizimin e operacioneve të kompanisë;
 • Është përgjegjës për produktivitetin dhe racionalizimin e prodhimit;
 • Ёshtё përgjegjës pёr arritjen e caqeve tёdepartamenteve përkatëse;
 • Mbikëqyr gjendjen e stoqeve, produkteve tё gatshmeve dhe gjysmë produkteve;
 • Harmonizon planin e shitjes me stoqet, furnizimin, prodhimin dhe financat;
 • Përcjell afatet kohore tё mallit dhe reagon me kohë me qellim tё mbrojtjes sё vlerës sё mallit;

Kushtet e nevojshme:

Përgatitje e shkollore superiore: Fakulteti ekonomik; Fakulteti i Arkitekturës, Fakulteti i Teknologjisë së përpunimit të drurit; pёrvoja 3 vjeçare nё menaxhim dhe operim, njohuri në administrimin e biznesit dhe ekonominë e ndërmarrjeve.

Paga ështëkonkurruese dhe e negociushme!

Menaxheri operativ i përgjigjet drejtpërdrejtë drejtorit ekzekutiv të kompanisë.

Vendi i punës: selia e kompanisë – Prishtinё, Veternik

Konkursi është i hapur deri më 21 shtator 2018, në orën 17.

Fletë motivimi dhe CV-ja duhet të dërgohet në e-mail adresën: berati@koralgroup.com

 

Vetëm kandidatët nga lista e ngushtë do të kontaktohen!

Expired

Share

Advertising