Log in
X

Company Name

Beni Dona Plast Sh.p.k.

Phone Number

038500893

Company Place

Prishtinë

Teknik ndërtimi (1), Mjeshtër latues (20), Armirues (20), Punëtorë fizik (20), Mjeshtër të knaufit (20), Mjeshtër për dyer dhe dritare (5), Mjeshtër për ujë dhe kanalizim (5)

Teknik ndërtimi (1), Mjeshtër latues (20), Armirues (20), Punëtorë fizik (20), Mjeshtër të knaufit (20), Mjeshtër për dyer dhe dritare (5), Mjeshtër për ujë dhe kanalizim (5)

Information

Publish Date

12.09.2018

End Date

27.09.2018

Categories

Të tjera...

Job Places

Rajonale | Të gjitha qytetet

Job Description

Shoqëria “Beni Dona Plast” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, me numër të regjistrimit të biznesit 70238636, adresa: Rr. Imzot Nikë Prelaj pn. Ulpianë Prishtinë duke u bazuar në dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Punës, Ligji Nr.03/L- 212. Statutin e Shoqërisë dhe nenin 7 të Aktit të Brendëshëm për Marrëdhënije Pune , si dhe duke pasë parasyshë zgjerimin e punëve shtesë dhe nevojen për puntorë ,publikon këtë :

KONKURS

Per këto vende të lira pune KOSOVE dhe SHQIPËRI:

 •  1 Teknik ndërtimi
 • 20 Mjeshtër latues
 • 20 Armirues
 • 20 Punëtorë fizik
 • 20 Mjeshtër të knaufit
 •  5 Mjeshtër për dyer dhe dritare
 •  5 Mjeshtër për ujë dhe kanalizim

Kandidatët e interesuar për aplikim për pozitat duhet ti plotësojnë këto kushte:

 • Diploma e shkollës së mesme e fushes perkatese – përparesi
 • Minimum 1-5 vite përvojë të punës në lëmitë e kërkuara,
 • Aftësi të planifikimit të punës dhe caktimit të prioriteteve
 • Të kenë njohuri të teknologjisë se fundit
 • Paga sipas marrëveshjes dhe e nivelit të lartë.

Aplikacionet merren dhe së bashku me CV dhe referenca dorëzohen në këte adresë: Shoqëria “Beni Dona Plast” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, Rr. Imzot Nikë Prelaj pn. Ulpianë – Prishtinë, te njejtat mund te dorezohen ne e-Mail adresen; aplikobenidona@hotmail.com

Telefoni Nr: 038 500 893 ose 045 500 534

Konkursi është i hapur 15 (pësembedhjetë) ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit.

Shkarko Aplikacionin

Mirëpresim aplikacionet tuaja.

Expired

Share

Advertising