Log in
X

Company Name

OJQ VoRAE

Phone Number

Company Place

Graçanicë

Tutor (Lipjan fshati Medvec)

Tutor (Lipjan fshati Medvec)

Information

Publish Date

10.09.2018

End Date

20.09.2018

Categories

| Të tjera...

Job Places

Lipjan

Job Description

NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION

“VOICE OF ROMA, ASHKALI AND EGYPTIANS”

SHPALLJE PËR VEND TË PUNËS

OJQ-Zëri i Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve (Voice of Roma, Ashkali and Egyptians NGO) e shpall konkurs për 1-vend të punës në pozitën e Tutorit/ës.

Vendi: Lipjan fshati Medvec 1 (pozitë rregullt) 

Orari: I plotë (8 ore)

Pozita: Tutor

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diploma universitare, obligueshme Fakulteti i Edukimit
 • Njohuri të punës në kompjuter,
 • Preferohet përvojë në fushën e arsimit,
 • Përvojë në punën me fëmijë,
 • Shkathtësi Komunikimi,
 • E dëshirueshme është njohja e gjuhës Angleze.

Përshkrimi i vendit të punës

 • Ofrimi i ndihmës së fëmijëve në zgjidhjen e detyrave të shtëpisë,
 • Ofrimi i mbështetjes së fëmijëve në arritjen e rezultateve më të mira në shkollë,
 • Mbajtja e takimeve të rregullta me autoritetet e shkollave,
 • Mbajtja e takimeve të rregullta me autoritetet komunale,
 • Mbajtja e kontakteve me prindërit,
 • Raportimet e rregullta dhe mbledhja e statistikave,
 • Detyra tjera sipas nevojës te projektit.

OJQ VoRAE ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës. Të gjithë kandidatët e interesuar të dërgojnë CV-në e tyre dhe një letër motivuese (të bashkangjitura me rekomandime, diplomat e shkollimit, dhe ҁertifikatat e trajnimeve).Mos dorëzimi i plot i dokumenteve - aplikacioni nuk do miret parasysh.

Ne inkurajojmë kandidatët nga komunitetet: rom, ashkali dhe egjiptian për të aplikuar.Aplikimi realizohet përmes formës elektronike, në e-imail info@vorae.org. Në subjekt të aplikimit për pozitën e tutorit/ës të shënohet: Aplikim për pozitën e Tutorit/ësnë Medvec.Dokumentet mund të dërgoni nga: 10.09.2018-20.09.2017deri në ora 16:00.

Expired

Share

Advertising