Log in
X

Company Name

“Trafiku Urban” Prishtinë

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Inxhinier i komunikacionit

Inxhinier i komunikacionit

Information

Publish Date

08.09.2018

End Date

22.09.2018

Categories

| Inxhinier

Job Places

Prishtinë

Job Description

Me Vendimin nr. 2009 të datës 07.09.2018, Kryeshefi Ekzekutiv iN.P.K.”Trafiku Urban” SH.A, Prishtinë, shpall:

K O N K U R S

Inxhinier i komunikacionit

Numri i pozitave: 1 (një vend pune), kohëzgjatja e kontratës: 1 vit, me mundësi vazhdimi

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përcjellë qarkullimin e autobusëve në linja, analizon respektimin e orarit dhe propozon ndryshimet e nevojshme tek Udhëheqësi i Transportit.
 • Ndihmon në hartim e orarit të qarkullimit për flotën e autobusëve, asiston në plane për transportin dhe analiza te linjave për autobusët e TU-së.                       
 • Analizon aksidentet dhe shkaqet e tyre.
 • Përgatitë  lëndët e aksidenteve edhe procedon ne kompanitë e sigurimeve.
 • Në rastet e veçanta të aksidenteve është i obliguar të dalë në vend të ngjarjes.
 • Mbanë evidencën e kilometrave, shpenzimin e karburanteve dhe lubrifikantëve për çdo autobus.

Kualifikimet dhe aftësitë:

 • Të ketë diplomë nga Fakultetit Inxhinierisë Mekanike - Drejtimi i Komunikacionit, me përparësi niveli i studimeve Master.
 • Njohuri dhe profesionalizëm dhe qasje moderne me ide, hulumtim, planifikim të komunikacionit, përcaktojë itinerarin dhe kushtet e transportit.
 • Gatishmëri për të punuar në ndërrimin e dytë (14:00-22:00),
 • Përvoja e punës në fushën e automjeteve është përparësi.
 • Njohja e gjuhës angleze është obligative.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

1. Aplikacionin për punësim;
2. Kopja e diplomës së shkollimit;
3. Dëshmi mbi përvojën e punës (nëse ka);
3. Kopje të letërnjoftimit;
4. Letër motivuese

Mënyra e aplikimit: Kandidati duhet t`i dorëzoj dokumentet e kërkuara në formë të skanuar në email: punesimi@trafikurban-pr.com

Aplikacioni për punësim (shkarkohet nga ueb-faqja e TU-së http://www.trafikurban-pr.com/shq/job-aplikacioni-shq.html

Konkursi është i hapur 15 ditë nga dita e publikimit (08.09.2018 deri më 22.09.2018).

Expired

Share

Advertising