Log in
X

Company Name

Diakonie Kosova

Phone Number

028 535 602

Company Place

Prishtinë

Ndërmjetësues në punësim - mentor (50 %) dhe administratë (50 %) - 1 pozitë me orar të plotë

Ndërmjetësues në punësim - mentor (50 %) dhe administratë (50 %) - 1 pozitë me orar të plotë

Information

Publish Date

08.09.2018

End Date

17.09.2018

Categories

Administratë | Arsim & Edukim

Job Places

Mitrovicë

Job Description

Diakonie Kosova

Projekti: Diakonie Qendra Rinore

Shpall konkurs:

Pozita: Ndërmjetësues në punësim- mentor( 50 %) dhe administratë ( 50 %) – 1 pozitë me orar të plotë

Përgjegjesitë:

 • Do të krijojë kontakte me kompani të ndryshme private dhe publike, me qëllim dërgimin e kandidateve për punë apo për praktikë
 • Monitorimi i kandidatëve – të rinjëve që dërgohen për praktikë tek kompanitë
 • Raportimi i rezultateve
 • Mbajtja e evidencave për të rinjet – pjesëmarrsit për të gjitha trajnimet të cilat organizohen në qendër
 • Kryen te gjitha punët administrative
 • Pranon thirrje telefonike, emailet, koorrespodencen
 • Drejton zyren duke i siguruar furnizimin me paisje adekuate dhe material për mbështetjen e aktiviteteve
 • Raporton projekt koordinatorit të projektit
 • Ndihmon projekt koordinatorin për përgatitjen e raporteve te ndryshme

 Kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në Fakultetin Ekonomik, Juridik ose punë sociale
 • Përvoja e punës është e preferuar
 • Njohja e gjuhës angleze është e obliguar,
 • Njohja e gjuhës gjermane - është përparesi
 • Patent shoferin

Diakonie Kosova ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e interesuar nga të gjitha komunitetet në Kosoves.

Të interesuarit duhet të sjellin: CV me foto, letër motivuese, dokumentet tjera mbeshtetëse (diploma, certifikata trajnimi, referenca ).

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të shqyrtohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Afati i fundit për aplikim është deri me: 17 Shtator 2018

Aplikacionet mund ti dorëzoni personalisht në adresën: Rr. Arta n.n.  Mitrovice,  te Minatori edhe në adresën elektronike: administration@dtc-kosova.com 

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook