Log in
X

Company Name

Emona Group

Phone Number

Company Place

Vushtrri

Brend Menaxher/e (1)

Brend Menaxher/e (1)

Information

Publish Date

05.09.2018

End Date

20.09.2018

Categories

| Menaxher

Job Places

Vushtrri

Job Description

KONKURS

Emona Group, si distributor ekskluzivë në tregun e Kosovës për disa brende të njohura ushqimore dhe hixhienike kërkon të punësoj:

 1. Brend Menaxher/e (1)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Listimin e produkteve të Brendit tek blerësit;
 • Bën analiza të tregut, biznesit dhe targetimin e konusmatorëve;
 • Monitorimin e shitjes dhe qëndrueshmërisë së stokut për brendin e caktuar;
 • Menaxhon, organizon dhe monitoron efikasitetin e punës në shitje;
 • Analizon pozicionimin e brendit në treg (çmimet, konkurrencën, marketingun dhe promocionet);
 • Monitoron ekzekutimin e standardeve të brendit dhe rregullave të tij;
 • T’i arrijë objektivat e caktuara të shitjes sipas planit;
 • Zhvillimin dhe implementimin e aktiviteteve të marketingut bazuar në strategjinë e brendit;
 • Trajnimin dhe mbështetjen e vazhdueshme të ekipit të shitjes për arritjen e objektivave;
 • Kryerjen e detyrave të tjera me kërkesë të bordit drejtues..

Kriteret e punësimit:

 • Diplomë universitare në Menaxhment, Marketing, Administrim Biznesi apo të ngjajshme;
 • Eksperiencë pune në shitje/distribuim, së paku 3 vite;
 • Aftësi të mira menaxheriale, negociuese dhe bindëse;
 • Të ketë vetë iniciativë dhe të jetë fleksibil ndaj ndryshimeve të tregut;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Njohuri të mira të pakos MS Office
 • Patent shoferi, kategoria “B”

Udhëzime rreth aplikimit:

Kandidatët e interesuar përpunë, duhet të dërgojnë CV në : hr@emonagroup.com  ose edhe personalisht në zyrën qendrore Rr.Kongresi i Manastirit p.n /Vushtrri Kosovë

Tel +381 (0) 28 570 665

Konkursi është i hapur nga data 05.09.2018 deri me datën 20.09.2018.

Expired

Share

Advertising