Log in
X

Company Name

TIKI shpk

Phone Number

+386 49 666 676

Company Place

Prishtinë

Menaxher I shitjes - TDS

Menaxher I shitjes - TDS

Information

Publish Date

05.09.2018

End Date

19.09.2018

Categories

| Menaxher | Shitje

Job Places

Prishtinë

Job Description

KONKURS

Kompania Tiki shpk shpall konkurs për këtë pozitë:

 • Menaxher I shitjes - TDS

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Menaxhon, organizon dhe siguron efikasitetin e tërë procesit të punës në fushën e programit të caktuar të shitjes;
 • Përcakton kriteret për distribuim të mallit;
 • Menaxhon stafin dhe përcakton planin e shitjes;
 • Përcjellë balancën e domosdoshme mes dinamikës së furnizimeve- shitjes-stoqeve;
 • Analizon prezencën e produkteve në treg (konkurrencën, çmimet, promocionet, marketingun);
 • Si dhe detyra tjera sipas kërkesës.      
 • Kualifikimet e kërkuara:
 • Të jetë i diplomuar në fakultetin ekonomik, drejtimi administrim biznesi, menaxhment apo në fusha tjera relevante;
 • Të posedojë aftësi udhëheqëse dhe të jetë analist i mirë;
 • Fleksibil dhe i përgatitur për tu adaptuar me ndërrimet eventuale në treg;
 • Të jetë energjik, të ketë iniciativë dhe kreativitet duke ofruar ide të reja në çështje të ndryshme lidhur me procesin e punës;
 • Të posedoj aftësi të mira interpersonale;
 • Të posedoj njohuri për materiale të Eggerit;
 • E domosdoshme njohja e Gjuhës Angleze, si në të shkruar ashtu edhe në të folur. Njohja e gjuhës serbo-kroate është përparësi;
 • Të ketë aftësi të mira kompjuterike në aplikacionet e MS Office;
 • Të posedoj patentë shofer të kategorisë B.

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë aplikacionin për punësim/CV në e-mail adresën: info@tiki-ks.com . Për informata shtesë mund të kontaktoni në numrin e telefonit: +386 49 666 676

Aplikacioni për konkurim mund të dorëzohet edhe fizikisht tek kompania TIKI Sh.P.K. zona Industriale p.n. Prishtinë, tek ish objekti Baby Center. Konkursi është i hapur nga data 05.09.2018 deri më 19.09.2018.

 

Expired

Share

Advertising