Log in
X

Company Name

Autoshtëpia Siqani

Phone Number

044244004

Company Place

Prishtinë

Shites i Veturave

Shites i Veturave

Information

Publish Date

04.09.2018

End Date

18.09.2018

Categories

Shitje

Job Places

Prishtinë

Job Description

“AUTOSHTEPIA SIQANI” Shpall konkurs

Shites I Veturave

SHITËS I VETURAVE

Detyrat e punes janë:

 • T’i identifikojë klientët potencial.
 • Të mbajë kontakte te vazhdueshme me klientët
 • Të prezantoj kompaninë dhe veturat të cilat i ofrojmë.
 • Të mbani kontakt të vazhdueshëm me menaxherin mbikqyres
 • Të punon në përmbushjen e qëllimeve të kompanisë.

Kualifikimi dhe kushtet tjera të veçanta:

 • Shkolla e mesme - edukimi universitar përparësi ,
 • Përvojë punë min. 3 vjeçare në shitje –shitja e veturave perparesi
 • Te posedoj patentë shoferi valid, (Kategoria B)
 • Aftësi të mira komunikuese dhe negociuese ;
 • Aftësi në organizimin dhe menaxhimin e punës dhe marrëdhënies me stafin tjetër administrativë.
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të paketës Microsoft Office .
 • Njohja e gjuhës angleze në të folur dhe në të shkruar

Mënyra e Aplikimit:

Dërgoni CV-në tuaj në këtë e-mail adresë:

blerand.berisha@siqani.com  me titull “Aplikim për Punë për poziten (pozita per te cilën aplikoni ): ”.

Dëshminë e Kualifikimit Profesional, dëshminë për Përvojën e Punës;

Kopjen e Letërnjoftimi dhe referenca të tjera te punes se meparshme.

Konkursi është i hapur 10 ditë nga dita e publikimit. 

Vetëm kandidatët e përzgjedhur ne listën e ngusht kontaktohen permes telefonit .

Të interesuarit për pozitat e lartë cekura mund të na kontaktojnë në:

Tel: 044/244004

Email: info@siqani.com

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook