Log in
X

Company Name

Beta Distribution Sh.p.k

Phone Number

+381(0)38 549 479

Company Place

Lipjan

PËRFAQËSUES/E MJEKËSOR/E (2), AGJENT/E TË SHITJËS TË PRODUKTEVE PARAFARMACEUTIKE DHE FARMACEUTIKE (2)

PËRFAQËSUES/E MJEKËSOR/E (2), AGJENT/E TË SHITJËS TË PRODUKTEVE PARAFARMACEUTIKE DHE FARMACEUTIKE (2)

Information

Publish Date

03.09.2018

End Date

14.09.2018

Categories

Mjekësi

Job Places

Prishtinë

Job Description

Beta Distribution shpall konkurs për pozitën:

2 PËRFAQËSUES/E MJEKËSOR/E

2 AGJENT/E TË SHITJËS TË PRODUKTEVE PARAFARMACEUTIKE DHE

FARMACEUTIKE

Detyra dhe Përgjegjësitë kryesore:

 • Aranzhimi i takimeve me mjekë dhe farmacistë për të krijuar marrëdhënie të mira
 • dypalëshe;
 • Prezantimin e produkteve farmaceutike dhe parafarmaceutike para mjekëve,
 • farmacistëve dhe stafit mjekësor në klinika të ndryshme dhe barnatore;
 • Përcaktimi i propozimeve për përmirësimin e strategjive të biznesit në vendin e
 • punës;
 • Është përgjegjës/e për arritjen e objektivave dhe planeve të shitjes, që përcaktohen
 • nga Menaxheri/ja i/e Departamentit;
 • Planifikon dhe menaxhon oraret e vizitave tek Mjekët dhe Barnatoret së bashku me
 • Menaxherin/ën e Departamentit;
 • Përgadit dhe paraqet raportin e shitjës dhe të dhënat e arriturave në baza javore dhe
 • mujore;
 • Monitoron aktivitetet dhe prezencën e produkteve të konkurrencës në treg;
 • Së bashku me Menaxherin/ën e Departamentit hartojnë dhe zhvillojnë strategji për të
 • rritur pjesëmarrjën e produkteve të kompanisë në treg;

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë Universitare në fushën e Farmacisë/Mjekësisë.
 • Përvojë pune minimum 2 vite në promovim dhe prezantim të produkteve farmaceutike
 • dhe parafarmaceutike;
 • Njohja e gjuhës angleze dhe serbo-kroate konsiderohet si përparësi;
 • Aftësi të shkëlqyera kompjuterike;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi, organizative dhe interpersonale;
 • Të jenë të pajisur me patentë shofer të kategorisë B.

Si të Aplikoni

Beta Distribution është një punëdhënës i mundësive të barabarta. Të gjithë

aplikantët dhe punonjësit e kualifikuar do të marrin konsideratë për punësim.

Të interesuarit të dërgojnë CV e tyre përmes e-mailit: apliko@beta-ks.com . Afati i

aplikimit është deri me datën 14 Shtator 2018 ora 17:00.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook