Log in
X

Company Name

Aldex Qeramika

Phone Number

045 640 680

Company Place

Pejë

Kontabilist - Financier

Kontabilist - Financier

Information

Publish Date

10.08.2018

End Date

30.08.2018

Categories

| Financa | Kontabilitet

Job Places

Pejë

Job Description

Kompania e mirenjohur Aldex Qeramika kerkon të punësojKontabilist - Financier

PËRGATITJA DHE SHKATHTËSITË PROFESIONALE:

• Te ketë njohuri të mira në përdorimin e programeve bazë të kompjuterit
• Shkathtësi të larta në përdorimin e moduleve të MS Office (Word dhe Excel) dhe në përgjithësi në punët me numra perkatesisht programit EXPIK;
• Fakulteti Ekonomik, drejtimi kontabilitet apo banka dhe financa
• Përvojë pune se paku dy vite në kontabilitet dhe financa

PUNËT DHE PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

• Pranimi, kontrollimi dhe sistemimi i dokumentacionit kontabël;
• Regjistrimi kontabël i dokumentacionit të pranuar në softuerin e kontabilitetit sikurse janë  faturat e blerjes, kalkulimi i DUD-ve, faturat e shpenzimeve sipas kategorive, regjistrat e pagave;
• Përgatit raportet ditore për të hyrat e realizuara nga shitja me të gatshme dhe harmonizon të njëjtat me raportet e bankës;
• Menaxhimin e llogarive te arkëtueshme;
• Menaxhimin e llogarive te pagueshme;
• Barazimi i llogarive të stoqeve me kontabilitetin financiar;
• Plotëson te gjitha formularët qe kërkohen nga Administrata Tatimore e Kosovës;

Kandidatet e  interesuar të dergojne cv-ne ne email adresen info@aldex2.com 

Afati i aplikimit është deri me daten 30.08.2018.

Expired

Share

Advertising