Log in
X

Company Name

Buçaj Sh.p.k

Phone Number

+381 (0)38 601 771

Company Place

Lipjan

Merchandiser, Punonjës në depo, Automekanik

Merchandiser, Punonjës në depo, Automekanik

Information

Publish Date

09.08.2018

End Date

17.08.2018

Categories

| Menaxher | Magazinier | Autoservis

Job Places

Prishtinë

Job Description

Korporata Buçaj shpall konkurs për pozitat: Merchandiser, Punonjës në depo, Automekanik;

1)    Merchandiser për regjionin e Prishtinës

Përgjegjësitë për pozitën

 • Është përgjegjës për zgjerimin, ruajtjen e pozicionimit dhe ekspozimin e të gjitha produkteve të brendeve të Korporatës në pikën apo planin e caktuar;
 • Siguron informacion për gjendjen e stokut si dhe informacione të tjera të nevojshme për dukshmërinë e produkteve të brendit në treg;
 • Siguron arritjen e objektivave të ekspozimit (facing) të produkteve të brendit përkatës brenda të gjitha pikave të shitjes të caktuara në plan;
 • Kërkon mundësit për vendosjen dhe ekspozimin e produkteve jashtë raftit;
 • Siguroj pozitë dhe ekspozim sa më efektiv të POSM të përkohshëm/përhershëm dhe të negocioj pozitat kryesore dhe ekskluzive për POSM;
 • Monitoron dhe mirëmban çmimet e shitësve me pakicë, mban freskinë e produkteve kryesore duke aplikuar rotacion strikt, kodimit dhe i përmbahet standardeve të temperaturës;
 • Kontrollon freskinë dhe implementon principin “First In First Out” (i pari hyn i pari del nga rafti).

Kualifikimet e kërkuara

 • Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme - preferohet të kenë diplomë universitare;
 • E preferuar 1 vit përvojë pune në shitje/merchandising;
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit;
 • Të aftë të punojnë në ekip dhe të pavarur.
 • Kandidatët duhet të kenë aftësi të punës ekipore dhe fleksibilitet; 
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës;
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të punës nën presion.
 • Të posedojë aftësi të mira ndërpersonale;

2)    Punonjës në depo:

Detyrat dhe përgjegjësitë :

 • Kryen shkarkimin e mallit nga kamionët transportues dhe e vendosë mallin në depo;
 • Bën renditjen e mallit sipas programeve;
 • Bën ndarjen e mallit sipas faturave;
 • Ngarkon furgonët me mall sipas orarit për ngarkim;
 • Kujdeset për mirëmbajtjen e depos, brenda dhe jashtë saj;

       Kualifikimet e kërkuar

 • Diplomë e shkollës së mesme, ;
 • Aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës dhe punës ekipore;
 • Të kenë aftësi për të punuar në orar fleksibil;

3)    Automekanik

Detyrat dhe përgjegjësitë :

 • Kryen veprime rutinore që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve të kompanisë;
 • Bënë diagnostikimin e dëmtimeve teknike, prishjeve dhe bënë ndrrimin ose riparimin e tyre;
 • Kujdeset për kryerjen e servisimeve të rregullta të automjeteve;
 • Ndërmerr masa të nevojshme parandaluese si inspektimi,testimi, lubrifikimi etj.

Kualifikimet e kërkuara

 • Preferohet diplomë e shkollës së mesme, në lëminë e mekanikës;
 • Minimum 2 vite përvojë pune në lëminë mekanikës;
 • Aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës dhe punës ekipore;
 • Të kenë aftësi për të punuar në orar fleksibil;

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke plotësuar aplikacionin e korporatës Buçaj dhe ta dërgojnë përmes e-mail adresës elektronike në: hr@bucaj-ks.com. Aplikacioni gjendet në faqen zyrtare www.bucaj-ks.com apo aplikacioni mund të dërgohet edhe fizikisht tek zyrat e Korporatës Buçaj me adresë Magjistralja Prishtinë-Shkup, km 10 p.n. Lipjan.

Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni.

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Konkursi do të jetë i hapur nga data 09 Gusht 2018 deri më 17 Gusht 2018.

Expired

Share

Advertising