Log in
X

Company Name

SUPER VIVA

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Menaxher/e & Zëvendës Menaxher/e marketit, Furnizues/e, Depoist

Menaxher/e & Zëvendës Menaxher/e marketit, Furnizues/e, Depoist

Information

Publish Date

08.08.2018

End Date

22.08.2018

Categories

Menaxher | Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Së shpejti hapet njësia e re “SuperVIVA”

Lokacioni: Mat C, PRISHTINË

Shpall konkurs:

Menaxher/e & Zëvendës Menaxher/e marketit_Përgjegjësitë kryesore: 

 • Organizimi dhe përgjegjësia për mbarëvajtjen e punëve
 • Organzimi i stafit dhe delegimi i punëve
 • Kontrollimi i procesit të furnizimit, pranimit, merchendisingut, dhe shitjes
 • Përgatitja dhe përpunimi i raporteve ditore dhe mujore
 • Implementimi i ndryshimeve të kerkuara nga zyra qëndore
 • Kontrollimi i kualitetit
 • Kontrollimi i procesit të shërbimit dhe mikpritjes ndaj konsumatorëve

Furnizues/e_Përgjegjësitë kryesore: 

 • Furnizimi kuantitativ dhe kualitativ i mallërave të ndryshme për nevojat e njësisë punonjëse
 • Vendosja dhe kontrollimi i çmimeve
 • Implementimi dhe kontrollimi i merchendisingut
 • Organizimi i stafit për kategorin përkatëse
 • Mbikëqyrja e mallit nga pranimi deri tek kalkulimi, kontrollimi i afateve, përkujdesja për kthimin e mallit të skaduar ose të dëmtuar

Depoist_Përgjegjësitë kryesore: 

 • Pranimi i mallërave ushqimore dhe jo ushqimore
 • Dokumentimi i pranimeve, levizjeve magazinore etj.
 • Skenimi i faturave për kalkulim
 • Levizja e mallërave në hapsirat shitëse
 • Kontrollimi i daljeve, kthimeve tek furnitorët
 • Menaxhimi i palimit në depo

Procedura e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund te dërgojne CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: hr@super-viva.com  deri më datën 23.08.2018.

Vërejtje: 

Tek subjekti te ceket POZITA për të cilën aplikoni, në të kundërtën aplikacionet janë të pavlefshme.

Expired

Share

Advertising