Log in
X

Company Name

Banka Kombëtare Tregtare

Phone Number

+381 (0) 38 666 666

Company Place

Prishtinë

Asistent Specialist për Korporatë

Asistent Specialist për Korporatë

Information

Publish Date

07.08.2018

End Date

21.08.2018

Categories

Bankë

Job Places

Pejë

Job Description

NJOFTIM PËR PUNËSIM

Pozita:                                    Asistent Specialist për Korporatë

Lokacioni:                               Pejë

Data e Hapjes:                       07.08.2018

Data e Mbylljes:                     21.08.2018

Shkollimi:                               Diplomë Baçelor

Njohuri e Gjuhës:                   Anglisht            

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të bëj prezantimin e produkteve dhe shërbimeve të Bankës në mënyrë sa më aktive.
 • Të ndjek zhvillimet e biznesit në rajonin që mbulon dega. Të ndërtojë menjëherë marrëdhënie me çdo biznes të ri.
 • Të ndjek zhvillimet e sektorit bankar.
 • Të përgatis dosjet e aplikimit për kredi sipas kërkesave të manualit përkatës.
 • Të bashkëpunoj me Departamentin e Korporatave dhe për prezantimin sa më të plotë të rasteve në Komitetin e Kredisë.
 • Të kontrolloj me hollësi dokumentat e kërkuara prej klientëve.
 • Të siguroj klientë të rinj të Korporatave dhe NVM-ve.
 • Të bëj vlerësimin preliminar për kredinë me drejtuesin e degës.
 • Të bëj identifikimin dhe përzgjedhjen e klientëve të korporatës dhe të NMV-ve në rajonin që mbulon, dhe të krijon marrëdhenie të shëndosha afariste.

Shkollimi dhe përvoja:

 • Të jetë i diplomuar në Ekonomi/Administrim Biznesi/Menaxhment.
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, prezantuese, koordinuese dhe bindëse.
 • Të ketë njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit.

Kandidatët e interesuar inkurajohen të aplikojnë duke plotësuar formularin në gjuhën Angleze: http://bkt-ks.com/aplikoni-per-pune.aspx . Për çdo problem kontaktoni hrbktkosove@bkt.com.al  Të gjitha aplikacionet do të trajtohen me konfinfidencialitet të lartë. Vetëm kandidatët e përzgjedhur nga procesi i selektimit do të lajmërohen përmes telefonit.

Expired

Share

Advertising