Log in
X

Company Name

Super Viva

Phone Number

Company Place

Fushë Kosovë

Specialist i Rrjeteve Sociale

Specialist i Rrjeteve Sociale

Information

Publish Date

02.08.2018

End Date

11.08.2018

Categories

| Të tjera...

Job Places

Fushë Kosovë

Job Description

“SuperVIVA” Zyra Qëndrore, në Fushë Kosovë shpall konkurs:

Pozita: Specialist i Rrjeteve Sociale

Përshkrim i shkurtër

Jemi duke kërkuar një Specialist të Rrjeteve Sociale për të tërhequr dhe për të bashkëvepruar me përdoruesit e komuniteteve virtuale.

Qëllimi është të arrihet gradualisht angazhimi i konsumatorëve, trafiku i internetit dhe të ardhurat duke shfrytëzuar strategjikisht të gjitha aspektet e udhërrëfyesit për marketingun e mediave sociale.

Specialisti/ja i/e rrjeteve sociale duhet të ketë një kuptim të qartë se si funksionon secili kanal i mediave sociale dhe se si të zgjedhin përmbajtjen në mënyrë që të angazhohen në këto kanale. Ju jeni përgjegjës për t'u bashkuar me bisedat përkatëse në emër të brendit dhe shitjes së produktit duke siguruar mbështetje për klientët e tanishëm dhe të ardhshëm.

Përgjegjësitë kryesore: 

 • Ndërtimi dhe ekzekutimi i strategjisë së mediave sociale nëpërmjet hulumtimeve konkurruese, përcaktimit të platformës, krahasimit të standardeve, mesazheve dhe identifikimit të audiencës
 • Vendosja dhe optimizimi i faqeve të kompanisë brenda secilës platformë të mediave sociale
 • Përpilimi, redaktimi, publikimi dhe ndarja e përmbajtjeve të përditshme (teksti origjinal, imazhet, video ose HTML) që ndërtojnë lidhje kuptimplota dhe inkurajon anëtarët e komunitetit që të ndërmarrin veprime
 • Vendosja dhe optimizimi i faqeve të kompanisë brenda secilës platformë për të rritur dukshmërinë e përmbajtjes shoqërore të kompanisë
 • Përmirëson vazhdimisht duke kapur dhe analizuar të dhënat e duhura sociale, njohuri dhe praktikat më të mira, dhe pastaj duke vepruar në informacion
 • Bashkëpunon me departamentet e tjera (marrëdhëniet me klientët, shitjet etj) për të menaxhuar reputacionin, për të identifikuar lojtarët kryesorë dhe për të koordinuar veprimet

Kushtet e përgjithshme:

 • Eksperiencë në punën e marketingut dhe rrjeteve sociale, ose si specialist i medias dixhitale
 • Aftësi prezantimi, komunikimi, shkrimi,dhe redaktimi (foto / video / tekst),
 • Njohuri adekuate për dizajnin dhe zhvillimin e webit
 • Njohuri për marketing online dhe kuptim të mirë të kanaleve kryesore të marketingut
 • Qëndrim pozitiv, me aftësi shumë të mira organizative
 • Njohja e gjuhës angleze e domosdoshme
 • Bachelor në Komunikim, Marketing, Biznes, Media apo Marrëdhënie me Publikun

Procedura e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund te dërgojne CV dhe dokumentet tjera përcjellëse në e-mail adresën: hr@super-viva.com deri me datën 11.08.2018.

TEK SUBJEKTI TË CEKET POZITA PËR TË CILËN APLIKONI, në të kundërtën aplikacionet ku nuk është cekur pozita janë të pavlefshme.

Expired

Share

Advertising