Log in
X

Company Name

Instituti KAF

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Vende të lira pune (14)

Vende të lira pune (14)

Information

Publish Date

01.08.2018

End Date

12.08.2018

Categories

Administratë | Arsim & Edukim | Financa | IT & Dizajn

Job Places

Prishtinë

Job Description

Instituti KAF në kuadër të zgjerimit të vazhdueshëm është në kërkim të personave të gatshëm për të kontribuar në implementimin e ideve dhe projekteve të Institutit. Në përputhje me Statutin Rregulloren për Marrëdhënie Pune të Institutit KAF si dhe Ligjit të punës të Republikës së Kosovës nr. 03-L-212 shpall:

KONKURS PUNËSIMI

Për plotësimin me staf të rregullt profesional dhe administrative për këto pozita:
1. Ligjërues (1 pozitë – me orar të plotë);
2. Ligjërues (3 pozita – honorar);
3. Bashkepuntor profesionale në hartimin e pyetje/përgjigjeve (3 pozita – honorar);
4. Zyrtar për menaxhimin e projekteve (1 pozitë – me orar të plotë);
5. Zyrtarë për standarde profesionale të kontabilitetit dhe auditimit (1 pozitë – me orar të plotë;
6. Zyrtar për kordinim dhe marrëdhënie me publikun (1 pozitë – me orar të plotë;)
7. Zyrtar financiar (1 pozitë – me orar të plotë);
8. Zyrtar për web dhe dizajn grafik (1 pozitë – me orar të plotë);
9. Zyrtar për shërbime me studentë (1 pozitë – me orar të plotë);
10. Teknik për mirëmbajtjen e ambientit (1 pozitë – me orar të plotë).

Kohëzgjatja e emërimit në pozita:
Emërimi është me afat të caktuar, ndërsa kohëzgjatja e periudhës provuese është 1 – 3 muaj.

Procedura e konkurimit
Kandidatët e interesuar duhet të dërgojn aplikacionin përkatës, të shoqëruar me:
a) Një biografi personale (CV);
b) Formulari I – Kërkesa për punësim
(Në rastet e aplikimit në më shumë se një pozitë, shënoni në të njëjtin aplikacion numrin dhe pozitën);
c) Dokumentacionin përkatës për kualifikimin dhe përvojën e kërkuar të punës;
d) Një letër motivuese;
e) Formulari II (aplikuesit në pozitat: 1, 2 & 3, duhet plotësuar edhe këtë formë).

Konkursi është i hapur nga data 27.07.2018 deri me datën 12.08.2017.
Procedurat e mëtejme do të bëhen të njohura pas mbylljes së afatit për aplikim.

Shënim:
Vetëm aplikimet e dërguara nëpërmjet emailit rekrutimi@ikaf.org dhe brenda afatit, do të konsiderohen të vlefshme për shqyrtim.

Për më shumë info shtesë kliko këtu »» www.ikaf.org/mundesi-punesimi

Expired

Share

Advertising