Log in
X

Company Name

InterAdria

Phone Number

+381 (0) 38 246 375

Company Place

Prishtinë

TEKNIK TE TELEKOMUNIKACIONIT

TEKNIK TE TELEKOMUNIKACIONIT

Information

Publish Date

19.07.2018

End Date

19.08.2018

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

KONKURS PER TEKNIK TE TELEKOMUNIKACIONIT:Përgjegjës për instalimin, konfigurimin, mirëmbajtjen / riparimin e sistemeve të Telekomit; përfundimin me kohë dhe të saktë të raporteve ditore; mbajtjen e dokumentacionit dhe dosjeve të duhura dhe të sakta në lidhje me punet e performuara.

KUALIFIKIMET / EKSPERIENCA:

 • Minimum 2 vjet përvojë në fushen e Telekomunikacionit.
 • Diplomë e shkollës së mesme ose ekuivalente.
 • Duhet të ketë patentë shoferi të vlefshëm.
 • Duhet të jetë aktualisht ose më parë i certifikuar si një Teknik i çerftifikuar per ngjitje ne kulle/shtylle.
 • Aftësi për të lexuar, kuptuar dhe kryer projektet, aftësi për të shkruar korrespondencë.
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur nën mbikëqyrje të kufizuar.
 • Aftësi për të lexuar dhe interpretuar dokumente të tilla si rregullat e sigurisë, rregulloret, manualet e udhëzimeve, skicat dhe specifikimet.
 • Përgjegjës për zhvillimin / mbajtjen e një imazhi pozitiv të kompanisë në mënyrë të veçantë.
 • Zbatimi i rreptë i të gjitha kërkesave të vozitjes siç përcaktohet nga legjislacioni shtetëror.
 • Përputhja e rreptë me të gjitha standardet / rregulloret e kompanisë dhe të industrisë.
 • Shkathtësi të mira të komunikimit me gojë dhe shkrim dhe aftësinë për të folur, shkruar dhe lexuar Anglisht.
 • Përvojat 1+ vjeçare në ngjitje dhe instalim te paisjeve telekomunikuse në Kullat/Shtyllat e Telekomit.
 • Përvoja me GSM, UMTS, Carrier Adds, MW dhe LTE e preferuar.
 • Instalimi, testimi, konfigurimi, mirëmbajtja dhe zgjidhja e problemeve të sistemeve Telekomunikuese.
 • Preferohet Eksperiencë ne ndertim dhe mirembajtje te rrjetave, baker, Koax, Fiber, wireless, MW etj.
 • Aftësia për të udhëtuar (65% udhëtim) nëpërmjet automjetit ose udhëtimit ajror, shpesh brenda javes.
 • Qëndrueshmëri e madhe fizike, aftësi për të ngjitur ne lartësi.
 • Organizim me një vëmendje të fortë në detaje, Udheheqes i ekipit, vetë-iniciues, i orientuar drejt rezultateve.
 • Punoni në një mënyrë shumë bashkëpunuese me të tjerët për të ndjekur qëllimet e departamentit / kompanisë
 • Përdorni në mënyrë efektive burimet, teknologjinë dhe mjetet në dispozicion për të përfunduar punën.
 • Ruajtja dhe respektimi i të gjitha standardeve, udhëzimeve, politikave dhe procedurave të departamentit dhe kompanisë.

Ju lutem vini re: Ky përshkrim i punës nuk ka për qëllim të jetë një listë e plotë e të gjitha përgjegjësive, detyrave apo aftësive dhe për shkak të ndryshimit të natyrës së punës është subjekt i shqyrtimit dhe ndryshimit në çdo kohë, me ose pa paralajmërim.

CV-të tuaja i dergoni ne interadria@interadria-ks.com

tel: 038/246-347

Expired

Share

Advertising