Log in
X

Company Name

Agjencioni për financim në Kosovë (AFK)

Phone Number

Company Place

Pejë

Analist Kreditor

Analist Kreditor

Information

Publish Date

15.05.2018

End Date

23.05.2018

Categories

Bankë

Job Places

Ferizaj | Malishevë | Rahovec | Suharekë

Job Description

Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK) është Institucion i suksesshëm Mikrofinanciar që vepron në tërë Kosovën. Nëse dëshironi të jeni pjesë e një instuticioni me integritet që vendos theks te veçantë në kujdesin ndaj klientit, dhe nëse plotësoni kriteret e pozitës së përshkruar më poshtë, ftoheni që të aplikoni për:

VENDE TË HAPURA PUNE

Pozita: Analist Kreditor
Lokacionet: Ferizaj, Malishevë, Suharekë, Rahovec
Kohëzgjatja: Kontratë njëvjeçare me mundësi vazhdimi
Data e fillimit: Menjëherë

Detyrat:

 • Të gjej klientë potencial;
 • Të bëjë analizën e kredisë, të ardhurat/shpenzimet dhe qarkullimet e parashikuara;
 • Të përgadis dokumentacionin e kredive dhe të dokument garantimeve;
 • Të kontrolloj shfrytëzimin e kredive, duke përfshirë këtu edhe bërjen e vizitave të rregullta të bizneseve të klientëve;
 • Të monitoroj kthimin e kredive dhe të bëjë kontrollimin e delikuencës;

Kualifikimet:

 • Edukimi universitar (preferohet edukimi në ekonomi apo financa);
 • Shkathtësi të shkëlqyera komunikuese;
 • Njohuri të punës me kompjuter;
 • Të posedojë patent shoferi;
 • Aftësi që të punojë me njerëz me prejardhje dhe përkatësi nacionale të ndryshme;
 • Aftësi që të punojë si pjesë e ekipit;

Të interesuarit duhet të plotësojnë Aplikacionin për Punë. Aplikacionet mund ti merrni në zyrat e AFK-s në adresat në vijim: •Ferizaj Rr. 12 Qershori, •Malisheve Rr. Rilindja Kombetare pn, •Suhareke Rr. Brigada Nr. 123, •Rahovec Rr. Avdullah Bugari Nr. 489, apo ta shkarkoni nga web faqja zyrtare: www.afkonline.org

Së bashku me aplikacion gjithashtu dorëzoni edhe një Letër Motivimi.
AFK-ja mirëpret aplikacionet nga të gjitha komunitetet Kosovare.
Afati i fundit për aplikim është 23 Maj 2018. Kandidatet e përzgjedhur ne listën e ngushtë do t’u nënshtrohen testimit dhe intervistimit.

Expired

Share

Advertising