Log in
X

Company Name

Art House Sh.p.k

Phone Number

+381 (0) 38 549 549

Company Place

Prishtinë

Administrator i Sistemeve

Administrator i Sistemeve

Information

Publish Date

14.05.2018

End Date

29.05.2018

Categories

| IT & Dizajn

Job Places

Prishtinë

Job Description

POZITA: Administrator i Sistemeve
DEPARTMENTI: Departamenti teknik
RAPORTON TEK: Menaxheri i departamentit teknik

PËRMBLEDHJA E DETYRAVE:

Përgjegjës/e për instalimin, konfigurimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e sistemeve të ndryshme për kompaninë dhe klientët e kompanisë.

DETYRAT KRYESORE DHE PËRGJEGJËSITË:

 • Kryen shërbimet e instalimit, konfigurimit, mirëmbajtjes dhe menaxhimit të pajisjeve kompjuterike për klientët e kompanisë dhe kompaninë.
 • Menaxhon, mbështet dhe mirëmban mail Services, Gateway, dhe Internet Proxy Serverët.
 • Diagnostikimi dhe zgjidhja e problemeve në lidhje me sigurinë e rrjetit të LAN/WAN, Router, Habe, Switch e deri tek përdoruesit.
 • Analizimi dhe dokumentimi i sistemeve, arkitekturave dhe proceseve ekzistuese.
 • Konfigurimi, administrimi dhe diagnostikimi i aplikacioneve të ndryshme për ruajtjen e shënimeve.
 • Implementimi, konfigurimi, administrimi, diagnostikimi dhe monitorimi i teknologjive themelore të Microsoft platformës (Win200x Servers, Active Directory, DNS, Exchange, SQL, Sharepoint, SMS, ISA, etj.).
 • Pjesëmarrja në trajnime të ndryshme për sistemet/softuerët e ndryshëm.
 • Përkujdeset që klientët të jenë gjithmonë të kënaqur me produktet dhe shërbimet e kompanisë.
 • Përgjegjësitë tjera të cilat përcaktohen nga Menaxheri i departamentit teknik.

MARRËDHËNIET NË ORGANIZATË:

 • Raporton drejtpërdrejtë tek Menaxheri i departamentit teknik.

ARSIMIMI/PËRVOJA E NEVOJSHME:

 • MCSA apo/ose MCSE certifikatë.
 • Diplomë e nivelit Bachelor apo kombinim i edukimit, trajnimit dhe përvojës ekuivalente.
 • Së paku 2 vite përvojë pune paraprake në Windows Server
 • Njohuri në Microsoft Active Directory and Group Policy, Sharepoint, System center 2012, Exchange 2010/2013, Server 2008/2012
 • Njohuria ne Microsoft TMG Threat Management Getway dhe UAG
 • Njohuri Bazike ne Virtualizim (Hyper-V, VmWare, Citrix)
 • Njohuri punuese të arkitekturave dhe teknologjive të TCP/IP LAN dhe WAN
 • Aftësi për analizën dhe Implementimin e sigurisë ne infrastrukturën e IT
 • Njohje shumë e mire e gjuhës angleze.

KËRKESAT FIZIKE:

 • Aftësi të demonstruara për të punuar në ambient ekipor dhe për tu përgjigjur shpejtë në situata urgjente.
 • Aftësi për të punuar me ngarkesa të mëdha pune. dhe ekzekutuar detyra nën presion.
 • Orientim dhe përkushtim i theksuar në shërbimin e klientëve.
 • Aftësi për të kuptuar, analizuar dhe hulumtuar rreth problemeve të natyrës komplekse, dhe për të sjellë rekomandime dhe vendime për zgjidhjen e tyre.
 • Aftësi për të dokumentuar punë, shkruar raporte dhe korrespondencë rutinore të biznesit.

MËNYRA E APLIKIMIT:
Të gjithë kandidatët e interesuar të lutem të dërgojnë CV-në e detajuar dhe dokumentet tjera përcjellëse: Letër Motivuese, diplomat (që vërtetojnë kualifikimet) dhe referencat nga punëdhënësit e mëparshëm në: info@arthousepr.com.

Afati për aplikim: 14 Maj 2018 – 29 Maj 2018.

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Expired

Share

Advertising