Log in
X

Company Name

Kosmonte Foods Sh.p.k.

Phone Number

+381 38 601 222

Company Place

Prishtinë

Agjent të shitjes (5), Shitës Ambulantiv (3), Depoista (4), Shofer (1)

Agjent të shitjes (5), Shitës Ambulantiv (3), Depoista (4), Shofer (1)

Information

Publish Date

09.05.2018

End Date

18.05.2018

Categories

Shitje | Vozitës

Job Places

Të gjitha qytetet

Job Description

Kompania

Kosmonte Foods Sh.p.k

Shpall

K O N K U R S 

Për  pozitën:   

 • Agjent të shitjes (5) pesë vende,
 • Shitës Ambulantiv (3) tri vende
 • Depoista (4) katër vende
 • Shofer (1) një vend

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Kandidati duhet të jetë i shkathët,fleksibil, komunikativ dhe këmbëngulës në arritjen e qëllimeve të shitjës;
 • Të ketë vullnet për punë;
 • Krijon dhe mban kontakte profesioniale me blerës;
 • Negocion me blerërs për ekspozimin e produkteve në mënyrën më të mire të mundëshme;
 • Duhet të jenë të vetë-organizuar dhe të kenë iniciativë;
 • Duhet të kenë njohuri bazike të tregut, artikujve ushqimor dhe brendeve që dominojnë;
 • Të kenë aftësi krijuese dhe prezantuese të artikujve dhe shërbimeve që ofron kompania;
 • Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese dhe negociuese;
 • Të raportoj te personat përgjegjës lidhur me konkurrencën në treg dhe ndryshimet në treg;
 • Të posedojnë patentshoferin e kategorisë B,
 • Për pozitën Shofer kandidati duhet të ketë  patent shoferin e kategorisë C/ C1

Dokumentacioni i nevojshëm: CV-ja në gjuhën shqipe me fotografi, dëshmit mbi kualifikimin dhe titulli i vendit të punës për të cilin aplikoni. Dokumentacioni i kërkuar duhet të dërgohet në adresën elektronike: hr@kosmontefoods.com, më së voni deri me datën 18 maj 2018.

Luten të gjithë kandidatët e interesuar që ti përmbahen kërkesës së dokumentacionit për aplikim!

-Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

www.kosmontefoods.com

Expired

Share

Advertising