Log in
X

Company Name

KAJMAK SH.P.K.

Phone Number

Company Place

Prizren

Shitës Ambulantiv me patent shofer kategoria B (Kategoria C përparësi), Shofer për depo, patent shofer kategoria C1 (Kategoria C përparësi)

Shitës Ambulantiv me patent shofer kategoria B (Kategoria C përparësi), Shofer për depo, patent shofer kategoria C1 (Kategoria C përparësi)

Information

Publish Date

09.05.2018

End Date

22.05.2018

Categories

Shitje

Job Places

Prishtinë

Job Description

K O N K U R S

Kompania KAJMAK SH.P.K. merret me shitjen dhe distribuimin e produkteve të ngrira si Akullore me programin Algida dhe produkteve të ngrira të mishit të pulës.
Shpall konkurs për vende pune për pozitat si më poshtë:

-Shitës Ambulantiv me patent shofer kategoria B (Kategoria C përparësi) dhe
-Shofer për depo, patent shofer kategoria C1 (Kategoria C përparësi)

Regjioni: Prishtinë

Detyrat:

  • Përgjegjës për shitjen e mallit të programit të akulloreve Algida dhe produkteve të ngrira të mishit të pulës për të cilin punon në bazë të planit të caktuar nga menaxheri;
  • Mban evidencë financiare ditore për vlerën e mallit të pranuar nga depoisti dhe të shitur në terren;
  • Bën përgatitjet para daljes në terren, vendos qëllime SMART për secilën vizitë dhe përcakton prioritetet gjatë vizitave;
  • I përmbahet planit ditor të vizitave (rout planit të cilin e merr nga mbikëqyrësi).
  • Është i obliguar të kryej katër hapat e shitjes 1) prezantimin, 2) kushtet e përgjithshme, afatin e mallit, 3) prezantimin e shitjes, - shitjen e benefiteve, tejkalon pengesat, bën mbylljen 4) Raportimin;
  • Kujdeset për respektimin reciprok të kontratës për shërbimin.

Kualifikimet

  • Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme. Diploma universitare është përparësi;
  • Të kenë aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit;
  • Të jenë të pajisur me patent shofer të kategorive B
  • Të ken aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës

Konkursi mbetet i hapur 14 ditë nga data e shpalljes.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV me Fotografi, në e-mail: b.njerzore@kajmakfood.com

Kandidatët e përzgjedhur ftohen në intervistë.

Expired

Share

Advertising