Log in
X

Company Name

OJQ VoRAE

Phone Number

Company Place

Graçanicë

Koordinator/e

Koordinator/e

Information

Publish Date

07.05.2018

End Date

17.05.2018

Categories

Të tjera...

Job Places

Graçanicë

Job Description

K O N K U R S

Organizata Voice of Roma Ashkali and Egyptian hap konkurs pune për pozitën Koordinator/e për të drejtat e njeriut.

Kualifimiet:

 • Diplomë Universitare ( e noterizuar)
 • Njohuri për ligjet ekzistuese në Kosovë
 • Njohuri për pozitën e komuniteteve pakicë në Kosovë
 • Përvojë pune në shoqëri civile: min 3 vjet
 • Leje vozitje (B)

Disa nga detyrat dhe përgjegjësit kryesore të punës:

 • Promovimi i të drejtave të komuniteteve pakicë në Kosovë
 • Promovimi i strategjisë për: rom dhe ashkali në nivelin qendror dhe lokal
 • Ofrimi i këshillave dhe ndihmë teknike për përfituesit
 • Mbajta e kontakteve të vazhdueshme me nivelin qenderor dhe lokal
 • Raportim të brendshëm dhe të jashtëm

Për të aplikuar duhet të dërgoni këto dokumenta:

 • Cv 
 • Letër Motivuese
 • Çertifikatë që sje ndër hetime
 • Preferohet njohja e gjuhës Serbe dhe Angleze.

Të gjitha këto të dergohen përmes postës elektronike në adresën info@vorae.orgmë së largu deri më datë: 17 maj 2018 në ora 16:00.

OJQ - VoRAE inkurajon anëtarët e pakicave etnike për të aplikuar si dhe pjesetarë të gjinisë femrore.

Për më shumë Informata kontaktoni në nr: 0038649/714-208.

Expired

Share

Advertising