Log in
X

Company Name

ITD Prishtine sh.p.k

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Asistent/e e Marketingut dhe e Drejtorit te Shitjes

Asistent/e e Marketingut dhe e Drejtorit te Shitjes

Information

Publish Date

11.05.2018

End Date

18.05.2018

Categories

Marketing | Shitje

Job Places

Prishtinë

Job Description

ITD Prishtine shpk, kerkon te rekrutoje:

Asistent/e e Marketingut dhe e Drejtorit te Shitjes

Detyra dhe Pergjegjesi:      

 • Asiston Drejtorin e shitjeve ne takimet me stafin e shitjeve
 • Asiston sektorin e shitjes ne pergatitjen e faturave kontratave te shitjes
 • Njohja me situatën e të gjithë furnitorëve për çdo tremujor / gjashtëmujor.
 • Përgjegjës për dokumentacionin dhe zbatimin me përpikmëri dhe brenda afateve kohore të kontratave të marketingut të nënshkruara me furnitorët.
 • Është përgjegjës që në bashkëpunim me çdo PM dhe me Stock Manager, të ndërtojë çdo javë ose në mënyrë periodike oferta që mbulojnë 70-80% të kërkesave.
 • Bashkepunon me product manaxhere per aktivitete të ndryshme marketing për klientët potencialë të seg.Retail, p.sh. (black friday, weekend promotion, in store promotion) dhe koordinon me PM për të siguruar fondet e nevojshme nga furnitorët.
 • Negocion me furnitorët (ekzistues ose të rinj) për fonde marketing COOP & MDF dhe propozon aktivitete.
 • Ndërtimi dhe monitorimi i buxheteve për aktivitetet marketing të furnitorëve.
 • Implementimi i planit marketing të furnitorëve në bashkëpunim me SMP dhe SMK.
 • Organizimi, gjenerimi dhe përcjellja e provave të kërkuara për aktivitetet e realizuara për furnitorët si dhe raportimi për ta.
 • Përgatitja e info të nevojshme për Dept. e Financës për faturimin e furnitorit për secilin plan marketing dhe lëvrimin e fondeve.
 • Raporton në mënyrë periodike tek superiori.

Kriteret per kandidate:

 • Diplome unversitare
 • Njohuri te mira ne te folur e shkruar ne anglisht dhe shqip;
 • Njohuri shume te mira te paketes Microsoft Office;
 • Aftesi per te ruajtur konfidencialitetin;
 • Minimum 2 vjet pervoje pune ne Shitje dhe Marketing ;
 • Aftesi te shkelqyera komunikuese;
 • Aftesi te shkelqyera organizative dhe koordinuese;

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@itd-ks.com

Expired

Share

Advertising