Log in
X

Company Name

RSM COMPANY

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë - drejtimi konstruktiv

Inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë - drejtimi konstruktiv

Information

Publish Date

26.04.2018

End Date

16.05.2018

Categories

Inxhinier

Job Places

Prishtinë

Job Description

Konkurs

Kompania: “RSM COMPANY” sh.p.k me seli në Çagllavicë, rr. Dardanët, p.n., Prishtinë shpall konkurs për pozitën:

Inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë - drejtimi konstruktiv

Kerkesat:

 • Diploma
 • Pervoje pune pas diplomimit minimum 3 vite, ne ekzekutim te projekteve te infrastructures rrugore
 • Referenca nga punedhenes per ekzekutime te suksesshme te puneve minimum 2
 • Te posedoj patente shofer B
 • Njohja e gjuhes angleze (opcionale)

Detyrat e punës :

 • Vlerson dhe rishikon projektet në hartim/ekzekutimin e sipër.
 • Qëndrimi në terren ne projekte ku bene ekzekutimin e punimeve kompania “RSM COMPANY”sh.p.k
 • Identifikon mangësitë në projekte dhe parashtron kërkesat për përmirësimet e nevojshme.
 • Kontribuon në projektim, vlerësim e rishikim të projekteve, kontribut në progresin dhe zhvillimin e projekteve të reja.
 • Kontribon në mbikqyrjen e punës së vazhdueshme nga ana e punëtorëve në terren.
 • Përgatitja e raporteve te ndryshme të mbarëvajtjes së punëve, identifikimi I ngecjeve apo mangësive në punë si dhe propozimi I zgjedhjeve adekuate.
 • Kryen edhe punë të tjera që I kërkohet që ka të bëjë me pozitën dhe profesionin e tij.
 • Shkathtësi kyçe, aftësi dhe përvoja:
 • Njohja e gjuhës angleze,(opcionale)
 • Aftësi të mira kompjuterike në MS Office aplikacionet Excel, Word, Power Point, Autocad, Corel Draw, etj.,
 • Aftësi punë ekipore dhe aftësi të mira ndërnjerëzore e komunikative,
 • Aftësi të mbajtjes në përgjegjësi, vëmendshmërisë në detaje, preçizitetit në punë dhe të jetë në gatishmëri për orar fleksibil,
 • Të ketë aftësi llogaridhënje dhe llogarimarrje, si dhe aftësi për raportim të saktë,
 • Të posedoj patentë shofer,
 • Përvojë pune në teren së paku 3 vite pas diplomimit,

Të gjithë të interesuarit për këtë pozitë, CV-të e tyre dhe referencat mund t’i dërgoni në email adresën rsm.prishtina@gmail.com

Pas verifikimit të dokumentacionit vetëm ata të cilët perzgjidhen do të ftohen për tu intervistuar nga Komisioni mbi vlerësimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve.

Per cdo pyetje apo konsult paraprake mund te kontaktoni ne 044630950
Email: rsm.prishtina@gmail.com

Expired

Share

Advertising