Log in
X

Company Name

Kosmonte Foods Sh.p.k.

Phone Number

+381 38 601 222

Company Place

Prishtinë

IT në Dubai

IT në Dubai

Information

Publish Date

13.03.2018

End Date

20.03.2018

Categories

IT & Dizajn

Job Places

Dubai

Job Description

Kompania Kosmonte Foods me seli në Dubai Shpall 

                                                                     K O N K U R S 

Kërkohet një IT për në kompaninë Kosmonte Foods me seli në Dubai.

Kandidati duhet të ketë njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Zhvillimi i sistemeve të reja kompjuterike.
 • Mirëmbajtja, administrimi i rrjetit dhe i paisjeve kompjuterike të kompanisë dhe përcaktimi i defekteve për ato paisje që kanë nevojë për shërbime më të specializuara. Instalimi dhe konfigurimi i sistemeve kompjuterike hardware dhe software.
 • Asistencë në zgjidhjen e problemeve të ndryshme teknike për personelin e kompanisë.
 • Të raportoj te personat përgjegjës për punën.

Shkathtësit e kërkuara/ kualifikimet

 • Së paku 2-3 vite eksperiencë
 • Te ketë njohuri rreth Windows Server.
 • Të ketë njohuri të shkëlqyera në pakon e Microsoft Office.
 • Duhet të ketë aftësi të reagojë shpejtë në rrethana dhe situata të ndërlikuara.
 • Duhet të jetë i shkathët, fleksibil, komunikativ dhe këmbëngulës në arritjen e qëllimeve.
 • Duhet të jetë i vetë-organizuar dhe të ketë iniciativë në zgjidhjen e problemeve/defekteve. 
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese.

Dokumentacioni i nevojshëm: CV-ja në gjuhën shqipe me fotografi, dëshmit mbi kualifikimin dhe titulli i vendit të punës për të cilin aplikoni. Dokumentacioni i   kërkuar duhet të dërgohet në adresën elektronike: g.sefa@kosmontefoods.com , më së voni deri me datën 20.03.2018

Luten të gjithë kandidatët e interesuar që ti përmbahen kërkesës së dokumentacionit për aplikim!

 -Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

www.kosmontefoods.com

Expired

Advertising
Advertising
Facebook