Log in
X

Company Name

Roland Dga Kosova

Phone Number

Company Place

Fushë Kosovë

Mbikqyrës I Logjistikës

Mbikqyrës I Logjistikës

Information

Publish Date

13.03.2018

End Date

20.03.2018

Categories

Të tjera...

Job Places

Fushë Kosovë

Job Description

Mbikqyrës I Logjistikës

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË:

Menaxheri i Logjistikës punon pranë zyrave qëndrore nën supervizimin direkt të Menaxherit te Operimeve dhe kryen këto detyra:

 • Përgjegjës për zhvillimin e infrastruktures së zinxhirit të furnizimit, duke përfshirë qendrën e shpërndarjes dhe transportit.
 • Përgjegjës për arritjen e përmirësimeve në efikasitetin operativ dhe me kostot bazë të përcaktuara sipas buxhetit, në shyrtimin e aseteve dhe mallrave për përdorim duke ndërmarrë veprime brenda standarteve të vendosura dhe kontrolluar periodikisht përputhjen e tyre me normat rregullatore.
 • Shqyrton dhe përditëson strategjitë/procedurat nën objektivin kryesor të zhvillimit të biznesit duke mundesuar funksionalitetin optimal.
 • Planifikon dhe mbikqyr asetet dhe infrastrukturën logjistike.
 • Mbikqyre sistemin e logjitsikës dhe komunikon me
 • Përgjegjës për ndjekjen dhe përmbushjen e të gjitha nevojave për transport dhe levizjeve në terren.
 • Komunikon statusin e porosive për t’u siguruar se janë zbatuar afatet.
 • Planifikon mënyrat e transportit, rrugët dhe caktimin e ngarkesës për sasi.
 • Mbikqyr statusin e porosive dhe dërgesat.
 • Monitoron kostot e transportit.
 • Lokalizon partnerët e biznesit, me reputacionin më të mirë porfesional për të bashkëpunuar.
 • Negocionon për ҫmimin më të mirë.
 • Zhvillon biznesin duke reduktuar kostot duke fituar kontrata të reja, duke analizuar problemet dhe arritur zgjidhje të reja logjistike;
 • Konkludon në menyrë efiҫente dhe sa më praktike emergjencat e lindura.
 • Raporton kostot mujore të Logjistikës tek Menaxheri i Operimeve
 • Raporton për ankesatr e klientëve sa I përket Logjistikës
 • Kryen funksione të tjera të përcaktuara nga Menaxheri i Operimeve.

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA :

 • Edukimi:Diplomë Universitare në Menaxhim Biznesi apo fusha të ngjashme; Gjithashtu, përbën avantazh nëse ka kryer studime në kurse profesionale për Logjistike .
 • Eksperiencë Pune: Në pozicione të ngjashme jo më pak se 5 vjet;

AFTËSITË:

 • Aftësi të shkëlqyera organizative, duke përfshirë aftësi për të planifikuar punën dhe vendosur prioritete;
 • Njohur shumë të mirë të Gjuhës Angleze (njohja edhe e ndonjë gjuhe tjetër përparësi)
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese, të zotërojë etikë pune dhe integritet;
 • Afësi të shkëlqyera analitike dhe aftësi për të zgjidhur në mënyrë efikase problemet;
 • Aftësi për të kryer shumë detyra njëkohësisht dhe aftësi për të orientuar detajet;
 • Aftësi shumë të mira ndërpersonale;
 • Aftësi shumë të mira për të ruajtur informacionin konfidencial;
 • Aftësi për të koordinuar punën dhe projektet përkatëse;
 • Ndjenjë Përgjegjësie;
 • Njohuri shumë të mira kompiuterike, sidomos paketat MS Projects dhe MS Office;
 • Aftësi për të punuar në grup dhë për të marë iniciativë;
 • Pajisje me patente shoferë

Kandidatët e interesuar mund te dërgojne CV-ne me foton tuaj në:

Email: hrrolandkosova@gmail.com

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook