Log in
X

Company Name

MEDRUPLAST

Phone Number

045496001

Company Place

Prishtinë

Mjeshter, Inxhinier Mekanikes - Elektronikes

Mjeshter, Inxhinier Mekanikes - Elektronikes

Information

Publish Date

12.03.2018

End Date

26.03.2018

Categories

Inxhinier | Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Medruplast për plotësimin e vendeve të lira të punës për njësitë punuese Zona Industriale Parku I Biznesit Drenas - e cila merret me prodhimin e letres hixhenike dhe ambalazhes flexibile , shpallë konkurs për:

Mjeshter / Inxhinier Mekanikes - Elektronikes  

Pershkrimi I vendit te punes

 • Bën mbikëqyrjen e procesit të prodhimit – mirëmbajtjen dhe rregullimin e makinave prodhuese
 •  Bën monitorimin e standardeve të produktit dhe zbatimin e programeve të kontrollit të cilësisë; 
 • Mban dhe azhurnon dokumentacionin e ISO standarteve per mirembajtjen e makinerive
 • Sinjalizon për jo-konformitetet e hasura;
 • Është përgjegjës për kontrollin e mbarëvajtjes së përgjithshme të procesit prodhues në zonën e vet funksionale;
 • Është përgjegjës për pajisjet dhe makineritë e prodhimit si dhe për planifikimin e mirëmbajtjes preventive.
 • Është përgjegjës për ruajtjen, dhe vendosjen e rregullt të të gjitha pajisjeve dhe produkteve në kompetencë në sektorin e vet.

Kualifikimet / Kërkesat

 • Preferuar te jete i diplomuar ne drejtimin e makinerise ose elektroteknikë ose te kete kryer se paku shkollen e mesme teknike ne drejtimin (makineri ose elektroteknikë)
 • Eksperienca e mjaftueshme ne sektor jo më pak se një vit në menaxhim të sektorëve të ngjashëm të prodhimit
 • Njohori te mjaftushme ne makineri, elektronik dhe pneomatik
 • Aftësia për t’i zgjidhur problemet pa zgjidhje të qarta ose të paracaktuara; 
 • I aftë të punoj nën presion dhe të menaxhoj situata emergjente;
 • Kapacitet organizativ të punës;  frymë pune ekipore.
 •  I motivuar, mendjemprehtë dhe të ketë interesim për mësimin e teknologjive të ndryshme.

Pagesa: Shumë Konkuruese

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë leter motivimi, CV, si dhe të percaktojne pozicionin për të cilën aplikojnë, në email: info@medruplast.com 045496001     

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook