Log in
X

Company Name

PHOENIX Pharma sh. p. k.

Phone Number

+381 (0) 38 601144

Company Place

Prishtinë

Zyrtar i depos

Zyrtar i depos

Information

Publish Date

12.03.2018

End Date

22.03.2018

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

www.phoenixgroup.eu                               

PHOENIX Pharma Shpk është kompani ndërkombëtare, pjesë e Phoenix Group, e cila është distributor farmaceutik lider në Evropë. PHOENIX group siguron që barnat të shkojnë në vendin e duhur në 26 shtete.

PHOENIX Pharma Sh. p. k. fokusohet në ofrimin e shërbimeve përgjatë tërë zinxhirit të shërbimeve të marketingut dhe të shitjes, mbështetjes rregullative, deponimit dhe shpërndarjes, nga shërbimet e agjensioneve deri tekshitja me shumicë. PHOENIX Pharma Sh. p. k. iu mundëson prodhuesve të huaj të barnave hyrjen në tregjet regjionale dhe arritjen e konsumatorëve lokalë. Ne i kemi fokusuar aktivitetet, njohuritë dhe burimet tona në partnerët tanë ndërkombëtarë dhe në prezantimin dhe promovimin e tyre.  

Nëse jeni fleksibël, kërkoni sfidë, ambient ndërkombëtar të punës, keni qasje positive dhe profesionale ndaj punës, ne ju ftojmë t’i bashkangjiteni ekipit tonë, në pozicionin e mëposhtëm:

Zyrtar i depos

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Shkarkimi, deponimi dhe kontrollimi i mallit para pranimit;
  • Kontrollimi sasior dhe cilësor i mallit para pranimit në pajtim me rregullat ligjore dhe procedurat e kompanisë;
  • Deponimi i duhur i mallit hyrës dhe dalës në karantinë;
  • Kontrollimi i cilësisë dhe sasisë së mallit në dalje;
  • Çlajmërimi, paketimi dhe dorëzimi i mallit për shpërndarje;

Kualifikimi dhe shkathësitë e kërkuara:

  • Përvojë pune në depo
  • Të keni vetë-iniciativë dhe të jeni preciz, i pavarur dhe i përgegjshëm në punë
  • Patentë shoferi – kategoria B
  • Teknik i farmacisë (e dëshirueshme)

Nëse i përmbushni kërkesat e mësipërme, dërgojeni kërkesën tuaj në e-mail: office-ko@phoenixpharma-ks.com

Afati i fundit për aplikim është (përfshirë): 22.03.2018.

Do të kontaktohen vetëm kandidatët që hyjnë në përzgjedhjen më të ngushtë.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook