Log in
X

Company Name

SUPER VIVA

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Sekorist/e

Sekorist/e

Information

Publish Date

09.03.2018

End Date

16.03.2018

Categories

| Shitje

Job Places

Prishtinë

Job Description

“SuperVIVA” PRISHTINË shpall konkurs:

Pozita: Sekorist/e

Përgjegjësitë kryesore:

- Mirëpritja dhe ofrimi i shërbimeve konsumatorëve,  vënia e çmimeve, paketimi, pastrimi dhe - vendosja e mallrave në rafte, evidentimi i skadimit të afateve te mallrave, vendosja e çmimeve dhe mbajtja e evidencës së mallrave  

Kushtet e përgjithshme:

- Të kenë të kryer së paku shkollën e mesme (përparësi kanë kandidatet me shkollim të lartë)
- Të kenë aftësi të mira komunikative dhe të jenë në shërbim të shkëlqyeshëm ndaj konsumatorit
- Të jetë në gjendje te krijoj shërbime të shkëlqyera në menyrë qe konsumatori të ndahet i kënaqur
- Të jetë në gjendje për të maksimizuar produktivitetin dhe efikasitetin si dhe arritjen e objektivave   të caktuara të shitjes
- Të ketë aftësi të organizimit, planifikimit dhe zgjidhjes së problemeve
- Të ketë njohuri elementare kompjuterike si dhe i gatshëm për tu aftësuar në programet kompjuterike të aplikueshme në kompani (MS Word, Excel, Internet etj)
- Njohja e gjuhës angleze preferohet, njohja e gjuhëve tjera është përparësi
- Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibiliteti
- Preferohet së paku një (1) vit përvojë pune në punët e sipër theksuara ose punë tjera të ngjashme.
- Orari i punës është i ndarë në tri ndërrime.

Procedura e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund te dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: hr@super-viva.com, ose personalisht në adresën: Migros Group, zona Industriale Fushë Kosovë deri më datën 16.03.2018, ora 16.00.

Vërejtje:
Tek subjekti te ceket POZITA për të cilën aplikoni, në të kundërtën aplikacionet janë të pavlefshme.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook