Log in
X

Company Name

FINGERMARKET

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Specialist i Marketingut, Dizajner Grafik

Specialist i Marketingut, Dizajner Grafik

Information

Publish Date

08.03.2018

End Date

25.03.2018

Categories

| Marketing | IT & Dizajn

Job Places

Prishtinë

Job Description

Fingermarket, Inc. është kompani e huaj nga SHBA që ofron platformë online me shërbime për kompani rreth rrjetëzimit të bizneseve, digjitalizimit elektronik, e-commerce, shitjes, marketingut, dhe punësimit. Ne ofrojmë mundësi për njerëz të ri dhe ambicioz që dëshirojnë të bëhen pjesë e së ardhmës në botën digjitale, prandaj Dega në Kosovë e Fingermarket ka shpallë konkurs për poziten në vijim:

Specialist i Marketingut

Detyrat:

 • Specialisti i Marketingut angazhohet në hartimin, përpilimin, dhe zbatimin e strategjive të marketingut digjital apo tradicional, për të tërhequr audiencën e përcaktuar.
 • Menaxhimi dhe zhvillimi i strategjive për rrjetet sociale në promovimin e kompanisë /brendit
 • Përgatit materialet e marketingut, si broshura, fletë informuese, dosje promocionale, dhe të tjera, si dhe administron shpërndarjen e tyre në përputhje me programet marketing për llojet e brendit të cilat i mbulon;
 • Përgatitja dhe raportimi i buxheteve për implementimin e fushatave të reklamimit;
 • Përcjellja e konkurrencës;
 • Propozon pako të ndryshme promovuese që do të nxisin rritjen e shitjeve të brendit;
 • Të realizoj imazhin marketing (informacion dhe publicitet) të projekteve të cilat do të mbulohen me marketing;
 • Detyra të tjera sipas kërkesës së mbikëqyrësit.

Kualifikimet:

 • Kandidatët duhet të kenë diplomë universitare në fushën relevante;
 • Minimum dy (2) vite përvojë pune në fushën e marketingut (preferohet marketing digjital)
 • Aftësi të mira organizative dhe planifikuese;
 • Njohuri të shkëlqyera të marketingut si dhe njohja e terrenit të Kosovës;
 • Kandidatët duhet të jenë të gatshëm të punojnë jashtë orarit nëse është e nevojshme;
 • Të posedojnë aftësi të shkëlqyera komunikuese.
 • Të kenë njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze në të folur dhe të shkruar;
 • Të kenë njohuri të shkëlqyera kompjuterike;
 • Aftësi dhe njohuri menaxhuese të punës në grup;
 • Aftësi për të mbajtur nivel të lartë të konfidencialitetit;
 • Mënyra e aplikimit

  CV-në së bashku me një letër motivuese e dërgoni në email adresën: info@fingermarket.com  më së largu deri me datën 25 Mars 2018. Subjekti i e-mailit: Aplikimi për pozitën Specialist i Marketingut.

Fingermarket, Inc. është kompani e huaj nga SHBA që ofron platformë online me shërbime për kompani rreth rrjetëzimit të bizneseve, digjitalizimit elektronik, e-commerce, shitjes, marketingut, dhe punësimit. Ne ofrojmë mundësi për njerëz të ri dhe ambicioz që dëshirojnë të bëhen pjesë e së ardhmës në botën digjitale, prandaj Dega në Kosovë e Fingermarket ka shpallë konkurs për pozitën në vijim:

Dizajner Grafik

Detyrat

 • Realizimi dhe dizajnimi i broshurave, logove, materialeve tjera reklamuese etj.
 • Të kenë njohuri të mira në programet Adope, Photoshop, Illustrator, CorelDraw, Adobe After Effects;
 • Person kreativ në fushën e dizajnit grafik;
 • Njohuri shumë të mira të koncepteve bazë të Grafikës, Ngjyrave dhe Tipografisë
 • I/e gatshëm/e për punë ekipore;
 • I/e motivuar dhe inspiruar që të ndërmarrë vetëiniciativë;

Kualifikimet

 • Kandidatët duhet të kenë diplomë universitare në fushën relevante;
 • Minimum dy (2) vite përvojë pune në fushën e Dizajnit Grafik
 • Kandidatët duhet të jenë të gatshëm të punojnë jashtë orarit nëse është e nevojshme;
 • Të posedojnë aftësi të shkëlqyera komunikuese
 • Aftësi dhe njohuri menaxhuese të punës në grup;
 • Aftësi për të mbajtur nivel të lartë të konfidencialitetit;

Mënyra e aplikimit

CV-në dhe Porfolion e dërgoni në email adresën: info@fingermarket.com  më së largu deri me datën 25 Mars 2018: Subjekti i e-mailit: Aplikimi për pozitën Dizajner Grafik.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook