Log in
X

Company Name

Dauti Komerc Sh.p.k

Phone Number

049-73693

Company Place

Ferizaj

Merchendaizer

Merchendaizer

Information

Publish Date

08.03.2018

End Date

14.03.2018

Contact Person

Dauti Komerc

Categories

Shitje

Job Places

Prishtinë

Job Description

Kompania Dauti Komerc sh.p.k me seli në fshatin Gurëz,Komuna e Ferizajit , me qëllim të plotësimit të vendeve të reja të punës shpall konkurs për pozitën:

 MERCHENDISER

 • Prishtinë - 1 Pozitë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përgjegjës për ekspozimin dominues të produkteve të caktuara, dukshmërinë maksimale, hapësirën e produkteve në rafte, mbajtjen e kontakteve të rregullta me komercjalistët dhe menaxherët e brendeve.
 • Në kërkim të vazhdueshëm të rasteve për të zgjëruar ekspozimin e produkteve të brendit përkatës.
 • Zhvillimi i vazhdueshëm i aftësive personale dhe teknikave të prezantimit
 • Asiston komercjalistët në zhvillimin efektiv të brendit përkatës.
 • Siguron informacion për gjendjen e stokut si dhe informacione të tjera të nevojshme.
 • Përcjell konkurrencën në treg.

Kualifikimet profesionale dhe arsimore :

 • Diplomë e shkollës së mesme (minimum).
 • Aftësi të mira komunikimi.
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup.
 • Të jetë fleksibil dhe t'u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve.
 • Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibiliteti.
 • Mosha : 18 – 30 vjet.
 • TË JETË BANORË I PRISHTINËS.

CV-të së bashku me dëshmitë e kualifikimeve arsimore të dërgohen përmes email adresës info@dauti-kos.com ose kopjet fizike te dokumentacionit te dorëzohen në seline e Kompanise “Dauti Komerc”sh.p.k –Rruga magjistrale Ferizaj-Kaçanik, respketivisht Fshati Gurëz Komuna e Ferizajit edhe ate cdo dite pune duke perfshire edhe diten e Shtunë duke filluar nga ora 07.00-15.30 gjer në afatin e fundit për aplikim.

Tek subjekti aplikantët duhet të shënojnë “MERCHENDAIZER - PRISHTINË

            Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Kontakt tel: 049-736-933

Konkursi është i hapur 7 ditë kalendarike nga dita e publikimit.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook